ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ РІВНЯ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • С. А. Мушникова НМетАУ

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200563

Ключові слова:

збалансована система показників, металургійне підприємство, рівень безпеки розвитку, вид діяльності підприємства, декомпозиція показників, життєвий цикл підприємства.

Анотація

В роботі зазначено, що в сучасних умовах господарювання промисловим підприємствам, зокрема металургійним підприємствам, необхідно підвищувати рівень безпеки їх розвитку. На підставі аналізу літературних джерел, визначено переваги та недоліки формування збалансованої системи показників, узагальнено збалансовану систему показників для оцінки рівня безпеки розвитку металургійного підприємства. Її особливістю є спрямованість на окремі функціональні складові діяльності підприємства, виокремлення показників які характеризують інноваційно-інвестиційну та управлінську діяльність підприємства, враховуючи особливості діяльності металургійних підприємств.

Біографія автора

С. А. Мушникова, НМетАУ

к.е.н., доцент 

Посилання

Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями / Под ред. Б. З. Мильнера. — М.: ИНФРА- М, 2010. — 624 с.

Каплан Р. С., Нортон Д. П. Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию. М.: Олимп-Бизнес, 2013. 314 с.

Мушникова С.А. Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств металургійної галузі України / С.А.Мушникова // «Вісник економіки транспорту і промисловості», м. Харків. - №68, 2019. - С.273-279.

Харитонова Н. А., Харитонова Е. Н. Моделрование комплексной системы показателей деятельности металлургического предприятия // Бюллетень научно-технической и экономической информации «Черная металлургия». Приложение. 2005. 56 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-06

Номер

Розділ

Економіка підприємства