УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Автор(и)

  • О. Г. Кірдіна УкрДУЗТ
  • Ю. М. Уткіна УкрДУЗТ
  • М. В. Кондратюк УкрДУЗТ

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200571

Ключові слова:

інновації, інноваційна діяльність, конкурентоспроможність, регіональний конкурентний ринок, національний конкурентний ринок, світовий конкурентних ринок, нестабільность економічної системи

Анотація

У часи глобальної нестабільності економічної системи нагальним постає питання підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання на регіональному, національному та світовому ринках як короткостроково, так і в довгостроковій перспективі. Адже рівень конкурентоспроможності окремих підприємств, їх стійке функціонування та збереження раніше завойованих позицій на конкурентних ринках різних рівнів безпосередньо впливає на розвиток галузей та економіки країни у цілому.

Інновації по відношенню до конкурентоспроможності підприємства являють собою науково-технічні, техніко-технологічні, соціально-економічні й організаційно-адміністративні зміни у господарській діяльності суб’єкта господарювання, які, на відміну від існуючої практики, спрямовані на удосконалення виробничих процесів з метою забезпечення стійкої позиції на регіональному, національному, світовому конкурентних ринках.

Розуміючи зростаючу значущість інновацій в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства, суб’єкти господарювання формують стратегічну поведінку на основі інноваційного підходу, де головною метою виступає освоєння нових технологій та виробництво нових товарів і послуг. Саме вони [підприємства] мають можливість досягти лідируючих позицій на ринку, зберегти високі темпи розвитку, знизити витрати та підвищити рівень прибутку, тим самим забезпечуючи умови для довгострокового функціонування на регіональному, національному, світовому конкурентних ринках.

Біографії авторів

О. Г. Кірдіна, УкрДУЗТ

д.е.н., проф. 

Ю. М. Уткіна, УкрДУЗТ

к.е.н., доц. 

М. В. Кондратюк, УкрДУЗТ

к.е.н., доц. 

Посилання

Панченко С.В. Управління бізнесом [Текст]: підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, І.В. Воловельська та ін.; за заг. ред. В.Л. Диканя. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 288 с.

Дикань В.Л. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств [Текст]: підруч. / В.Л. Дикань, Ю.Т. Боровик, О.М. Полякова, Ю.М. Уткіна. – Х.: УкрДАЗТ, 2011. – 421 с.

Панченко С.В. Підприємництво [Текст]: підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, О.В. Шраменко, О.М. Полякова, Ю.М. Уткіна. – Х.: УкрДУЗТ, 2016. – Ч.1. Теоретичні основи організації підприємницької діяльності. – 241 с.

Панченко С.В. Підприємництво [Текст]: підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, О.В. Шраменко, О.М. Полякова, Ю.М. Уткіна. – Х.: УкрДУЗТ, 2016. – Ч.2. Реалізація підприємницької діяльності у сучасних ринкових умовах. – 241 с.

Суворов А. И. Понятие конкурентоспособности предприятия [Электронный ресурс] / А. И. Суворов, Б. Ф. Фомин. – Режим доступа: http://www.big.spb.ru/publications/other/strategy/competitive_ability_of_company.shtml

Теребух А.А. Інноваційний імператив економічного розвитку [Електронний ресурс] / А.А. Теребух // Ефективна економіка: електронний журнал. – 2015. – №11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4483

Полозова Т.В. Інноваційна діяльність підприємства та економічні сутність інноваційного процесу [Електронний ресурс] / Т.В. Полозова, Д.Ю. Кривцун // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – №12. – Режим доступу: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/12-2015/26.pdf

Мануйлович Ю.М. Дослідження сутності та трактування поняття конкурентоспроможність підприємства [Електронний ресурс] / Ю.М. Мануйлович // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – №.4 – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_4_274_282.pdf

Козловський Є.А. Конкурентоспроможність продукції підприємства через призму глобальної конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Є.А. Козловський // Молодий вчений. – 2017. – №10(50). – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/208.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-06

Номер

Розділ

Інвестиційна та інноваційна діяльність