УДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОВАРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦІЇ

Автор(и)

  • Н. Є. Каличева УкрДУЗТ
  • В О Маслова УкрДУЗТ

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200561

Ключові слова:

товар, вантаж, транспортний процес, обслуговування, збереження, транспортні підприємства, фактори впливу, стратегія

Анотація

Транспорт є одним із ключових елементів логістичної системи, котрий відповідає за забезпечення ефективного просування потоку вантажів із пункту відправки до пункту призначення.  Своєчасне перевезення вантажів у процесі виробництва та реалізації продукції значною мірою впливає на формування виробничого ланцюга і забезпечення товарних характеристик виробленої продукції. У статті обґрунтовано вибір операційних стратегій транспортного обслуговування, а саме стратегія зниження витрат на транспортування, стратегія удосконалення управління процесом перевезення, стратегія підвищення якості транспортних операцій для забезпечення товарних характеристик продукції, яка перевозиться.

Біографії авторів

Н. Є. Каличева, УкрДУЗТ

д.е.н., доцент 

В О Маслова, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

Посилання

Дикань В.Л., Каграманян А.О., Каличева Н.Є., Маковоз О.В., Сухорукова Т.Г. Товарознавство та комерційна діяльність: підручник. Харків: УкрДУЗТ, 2018. 362 с.

Галабурда В. Г., Соколов Ю. И. Комплексная оценка качества транспортного обслуживания. Железнодорожный транспорт. 1999. № 5. С. 60-64.

Дикань В. Л., Корінь М. В. Ефективність роботи транспортної системи України в умовах глобалізації економічних систем. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. № 33. С. 13-19.

Крикавський Є., Чорнописька Н. Україна у глобальних ланцюгах поставок. Логістика: теорія та практика. 2012. № .1. С. 92-100.

Перебийніс О. В. Методичні основи формування ринку транспортних послуг. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка: Економічні науки. Ринкова трансформація економіки АПК. 2004. Вип. 32. С. 376-380.

Токмакова І. В. Сучасні аспекти формування ефективної системи управління на підприємствах залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 42. С. 393 - 395.

Каличева Н. Є. Роль транспорту у забезпечення ефективності функціонування маркетингово-товарно-логістичної схеми підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. № 56. С. 93-96.

Воловельська І. В., Маслова В. О. Дослідження факторів, що впливають на поведінку споживачів в сучасних умовах. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. №61. С.117-123.

Полякова О. М., Шраменко О. В. Сучасні тенденції розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні і світі. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 58. С. 126-134.

Каличева Н. Є. Методологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту за рахунок управління конкурентними позиціями. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. Херсон, 2017. Вип. 27. Ч. 1. С. 139 - 142.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-06

Номер

Розділ

Економіка підприємства