УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПОТОКАМИ В ФОРМУВАННЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • А. В. Чухлатий НАНГУ

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200541

Ключові слова:

логістичні потоки, управління, якості військового підрозділу, постачальник, логістичні процеси, системно-логістичний підхід

Анотація

У даній статті подано методику управління логістичними потоками в формуваннях Національної гвардії України. На основі аналізу логістичних процесів з використанням системно-логічного методу були виділені характеристики ведення взаємодії з постачальниками, які представляються в алгоритмі у вигляді об'єктів. Внаслідок специфіки воєнної економіки алгоритм був істотно змінений шляхом введення пояснюючих ознак для об'єктів-характеристик військових підрозділів  та наступним усіканням ознак шляхом угруповання об'єктів. Для відбору якостей військових підрозділів у логістичних системах виконано статистичну оцінку ознак, одержуваних шляхом попарних перетинань об'єктів. Проаналізовано механізми втілення якостей у рішеннях командування військового підрозділу.

Біографія автора

А. В. Чухлатий, НАНГУ

доцент кафедри оперативного мистецтва

Посилання

Pushkar О., Hrabovskyi Y. Methodology for developing an intelligent user interface for educational publications in the e-learning system. Development Management. 2019.№ 17(3). Р. 23-34. Doi:10.21511/dm.17(3).2019.03

Соколовський С. А., Науменко М. О., Черкашина М. В. Удосконалення управління трудовими ресурсами організації. Бізнес Інформ. 2015. № 3. С. 288-292.

Hrabovskyi Y., Yevsyeyev О. Development of methodological principles of support-preservation engineering work. Технолоічний аудит і резерви виробництва. 2018. №2/2. С. 43-49

Соколовський С. А, Науменко М. О. Аналіз особливостей управління інформаційними потоками логістичних процесів підрозділів Національної гвардії України. ScienceRise. 2018. № 2. С. 19-21.

Naumenko M., Hrabovskyi Y., Elaboration of methodology for designing a publishing and printing web portal. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 2/2 (92), рр. 14 – 22. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.126305

Hrabovskyi Y., Brynza N, Vilkhivska О. Development of information visualization methods for use in multimedia applications. EUREKA: Physics and Engineering. 2020. № 1, рр. 3 – 17.

Martins P., Zacarias М. A Web-based Tool for Business Process Improvement. International Journal of Web Portals. 2017. Volume 9. Issue 1. Р. 68 – 84 DOI: https://doi.org/10.4018/IJWP.2017070104

Грабовський Є. М. Аналіз використання мультимедійних компонентів в сучасних технологіях мобільного навчання. Scientific Journal «ScienceRise». 2019. № 4(57). С. 46-50

Науменко М.О. Вдосконалення управління якістю продукції високотехнологічних підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. Вип. 62. С. 335-342.

Каличева Н.Є., Маслова В.О. Логістичні підходи, як основа раціональної організації виробничого процесу на підприємстві. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 47. С. 83 - 86.

Каличева Н.Є., Копачевська Ю. А. Вплив логістики на розвиток підприємств малого бізнесу в сучасних умовах господарювання. Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Випуск 20. Ч. 2. С. 11 - 14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-06

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг