УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ В РАМКАХ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮЖКІВ

Автор(и)

  • В. М. Герасименко НАНГУ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200536

Ключові слова:

логістичний ланцюжок, військовий підрозділ, постачальник, стейкхолдери, система логістики, логістичні процеси

Анотація

У даній статті подано методику управління стратегічною діяльністю військових підрозділів Національної гвардії України в рамках логістичних ланцюжків. В роботі вказується, що логістичні ланцюжки мають найбільшу ефективність для військових підрозділів Національної гвардії України внаслідок того, що інформаційна система військових формувань в цьому випадку виступає центральним вузлом, координуючи та інтегруючи функції забезпечуючих систем, істотно знижуючи витрати на обслуговування ланок ланцюжка. Розглянуто загальні особливості виконання функцій системи логістики інформаційною системою військових підрозділів Національної гвардії України в логістичному ланцюжку. Здійснення логістичних процесів військових підрозділів в рамках ланцюжка може бути представлене у вигляді запропонованої в статті багатокрокової процедури. У пропонованій методиці припускається, що для кожного логістичного проекту відбирається одна компанія-претендент на партнерство в сучасному інформаційному середовищі. Таким чином, кількість потенційних партнерів покладається рівним числу логістичних проектів. У процесі стратегічного розвитку діяльності військових підрозділів слід передбачати ітеративний повтор даної процедури у випадку включення нових учасників у технологічний ланцюжок.

Біографія автора

В. М. Герасименко, НАНГУ

старший викладач кафедри менеджменту та військового господарства

Посилання

Summary of the Methodology for assesing the Dynamics and Impacts of Electronic Commerce. OECD WPIE Ad Hoc Technucal Expert Group.2004.P.12

Naumenko M., Hrabovskyi Y., Elaboration of methodology for designing a publishing and printing web portal, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, № 2/2 (92), рр. 14 – 22, 2018. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.126305

Hrabovskyi Y., Brynza N, Vilkhivska О. Development of information visualization methods for use in multimedia applications, EUREKA: Physics and Engineering. 2020. № 1, рр. 3 – 17.

Hrabovskyi Y., Yevsyeyev О. Development of methodological principles of support-preservation engineering work. Технолоічний аудит і резерви виробництва. 2018. №2/2. С. 43-49

Saabeel W., Verduijn T.M. A model of virtual organization: a structure and process perspective . Eletronic journal of organizational virtualness, 2001. V.4. № 1

Pushkar О., Hrabovskyi Y. Methodology for developing an intelligent user interface for educational publications in the e-learning system. Development Management, № 17(3), 2019, Р. 23-34. doi:10.21511/dm.17(3).2019.03

Соколовський С. А, Науменко М. О. Аналіз особливостей управління інформаційними потоками логістичних процесів підрозділів Національної гвардії України. ScienceRise. 2018. № 2. С. 19-21.

Науменко М.О. Вдосконалення управління якістю продукції високотехнологічних підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. Випуск № 62. С. 335-342.

Грабовський Є. М. Аналіз використання мультимедійних компонентів в сучасних технологіях мобільного навчання. Scientific Journal «ScienceRise». 2019. № 4(57). С. 46-50

Каличева Н.Є., Маслова В.О. Логістичні підходи, як основа раціональної організації виробничого процесу на підприємстві. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 47. С. 83 - 86.

Каличева Н.Є., Копачевська Ю. А. Вплив логістики на розвиток підприємств малого бізнесу в сучасних умовах господарювання. Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Випуск 20. Ч. 2. С. 11 - 14.

Каличева Н. Є. Вплив інформаційних технологій на ефективність функціонування вітчизняної транспортно-логістичної системи в сучасних умовах. Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції: монографія/ за заг. редакцією д-ра екон. наук, професора Л. Л. Калініченко. Харків: ФОП Панов А.М. Видав. ТОВ «В справі», 2017. С. 201-210.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-06

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг