МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ХОЛІСТИЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • І. В. Чобіток Українська інженерно-педагогічна академія

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200567

Ключові слова:

управління холістичним розвитком підприємств, математичні методи, методи економічного аналізу, моделі оцінки ефективності управління, методи стратегічного планування, методи, засновані на дослідженні, знаннях та інтуїції спеціалістів, статистичні методи.

Анотація

В статті визначено, що на сучасному етапі розвитку економічних відносин одним з важливих умов стабільної діяльності підприємства є наявність високоорганізованих систем управління, що відрізняються адаптивністю, гнучкістю, результативністю, активністю, інноваційністю тощо.

У теорії і практиці існує цілий ряд векторів підвищення ефективності діяльності підприємств, незважаючи на різновекторність цих напрямків, сучасний рівень розвитку стримується  відсутністю універсальної методики для оцінки ефективності забезпечення управління холістичним розвитком підприємств, яка дозволила б за допомогою різновекторного аналізу активно впливати на поточний стан підприємства, а також була б підґрунтям для подальшого вдосконалення функціонування її системи управління.

В статті розглянуто методичні аспекти забезпечення управління холістичним розвитком підприємств, а саме: математичні методи для оцінки індикативного управління холістичним розвитком підприємств; методи економічного аналізу для оцінки індикативного управління холістичним розвитком підприємств; моделі оцінки ефективності управління холістичним розвитком підприємств; методи стратегічного планування управління холістичним розвитком підприємств; методи, засновані на дослідженні, знаннях та інтуїції спеціалістів щодо управління холістичним розвитком підприємств; статистичні методи для оцінки індикативного управління холістичним розвитком підприємств.

Біографія автора

І. В. Чобіток, Українська інженерно-педагогічна академія

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання

Посилання

Верба В.А., Гребешкова О.М. Аналітична оцінка управлінських технологій розвитку українських підприємств /Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 5. — С. 52–59.

Іванова М.І., Маркус О.Е. Порівняльна характеристика методів оцінки конкурентоспроможності / Економічний простір. – 2011. - №48/2. – С. 189 - 196.

Коюда В.О., Костіна О.М. Антикризова програма – основа системи антикризового управління підприємством / Бизнес -Информ. – 2009. – № 12. – С. 47-49.

Міщенко А.П. Стратегічне управління: навч. посіб. / К.: “Центр навчальної літератури”, 2004. - 366 с.

Прохорова В.В., Ярмолюк В.І. Інноваційні перетворення як структурний елемент антикризового управління підприємством / Экономика и управление. – 2013. – № 2. – С. 28-33.

Прохорова В. В., Проценко В. М., Чобіток В. І. Формування конкурентної стратегії підприємств на засадах інноваційно-спрямованого інвестування : монографія. Харків: Українська інженерно-педагогічна академія, 2015. – 291 с.

Тридід О.М. Організаційно-економічний механізм розвитку підприємства: моногр. / Харків: ХДЕУ, 2008. - 364 с.

Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / М.: ИНФРА - М , 2000. - 312 с.

Федулова Л.І. Менеджмент організацій / К.: Лібра, 2003. – 484 с.

Чобіток В.І., Грабар М.В. Методи оцінки конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств / Економічний форум – 2018. - №5, С. 175-181.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-06

Номер

Розділ

Економіка підприємства