АНАЛІЗ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • М. В. Черкашина НАНГУ

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200566

Ключові слова:

логістичні процеси, військовий підрозділ, компанія-партнер, ігрова модель, стратегічні переваги, логістична мережа

Анотація

У даній статті подано методики аналізу логістичних процесів військових підрозділів Національної гвардії України. В роботі здійснено формальний опис множини стратегічних переваг (установок) військових підрозділів Національної гвардії України стосовно організації системи логістики. В статті запропонована ігрова модель, за допомогою якої вирішується задача визначення даних параметрів стратегії організації системи логістики військового підрозділу з урахуванням можливостей партнерів за логістичним ланцюжком. Запропоновано неантагоністичну диференціальну гру військового підрозділу і його компаній-партнерів, за допомогою якої визначається розмір вкладень військового підрозділу на покриття вартості його участі в логістичній мережі та обсяг резервних запасів.

Біографія автора

М. В. Черкашина, НАНГУ

завідувач кафедри менеджменту та військового господарства

Посилання

Hrabovskyi Y., Yevsyeyev О. Development of methodological principles of support-preservation engineering work. Технолоічний аудит і резерви виробництва. 2018. №2/2. С. 43-49

Hu С., Yang Z, Mingjing G. AHP and CA Based Evaluation of Website Information Service Quality: An Empirical Study on High-Tech Industry Information Center Web Portals. Journal Service Science & Management. 2009. № 3. Р. 168–180 DOI: https://doi.org/10.4236/jssm.2009.23020

Summary of the Methodology for assesing the Dynamics and Impacts of Electronic Commerce . OECD WPIE Ad Hoc Technucal Expert Group. 2004. Р.12

Naumenko M., Hrabovskyi Y., Elaboration of methodology for designing a publishing and printing web portal. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 2/2 (92), рр. 14 – 22. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.126305

Hrabovskyi Y., Brynza N, Vilkhivska О. Development of information visualization methods for use in multimedia applications. EUREKA: Physics and Engineering. 2020. № 1. Рр. 3 – 17,

Науменко М.О. Вдосконалення управління якістю продукції високотехнологічних підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 62. С. 335-342.

Hrabovskyi Y., Fedorchenko V., Development of the optimization model of the interface of multimedia edition. EUREKA: Physics and Engineering. 2019. № 3. Рр. 3 – 12. DOI: 10.21303/2461-4262.2019.00902

Pushkar О., Hrabovskyi Y. Methodology for developing an intelligent user interface for educational publications in the e-learning system. Development Management. 2019. № 17(3. Р. 23-34. Doi:10.21511/dm.17(3).2019.03

Каличева Н.Є., Маслова В.О. Логістичні підходи, як основа раціональної організації виробничого процесу на підприємстві. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 47. С. 83 - 86.

Каличева Н.Є., Копачевська Ю. А. Вплив логістики на розвиток підприємств малого бізнесу в сучасних умовах господарювання. Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Випуск 20. Ч. 2. С. 11 - 14.

Соколовський С. А, Науменко М. О. Аналіз особливостей управління інформаційними потоками логістичних процесів підрозділів Національної гвардії України. ScienceRise. 2018. № 2. С. 19-21.

Каличева Н. Є. Проблеми та перспективи впровадження інформаційних технологій у вітчизняній транспортній сфері. Сучасна економіка: актуальні проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія /за заг. редакцією д-ра екон. наук, професора В. В. Прохорової. Харків: «НТМТ», 2014. С. 73-78.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-06

Номер

Розділ

Економіка підприємства