ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МИТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ

Автор(и)

  • Н. В. Кузьминчук ХНУ ім. В. Н. Каразіна
  • Т. М. Куценко ХНУ ім. В. Н. Каразіна
  • О. Ю. Терованесова ХНУ ім. В. Н. Каразіна
  • К. Б. Сіладі ХНУ ім. В. Н. Каразіна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200552

Ключові слова:

екологічна митна експертиза товарів, етапи проведення екологічної митної експертизи товарів, висновки експерта, інструментарій проведення екологічної митної експертизи товарів.

Анотація

Запропоновано теоретико-методичний інструментарій проведення екологічної митної експертизи товарів, зокрема, подано характеристику даного процесу та обгрунтовано логічні зв’язки між ними. Розкрити головну мету екологічної митної експертизи та етапи її проведення з визначенням особливостей та завдань кожного з них. Наголошено, що результати екологічної митної експертизи товарів мають бути оформлені у вигляді звіту, який містить експертний висновок. Систематизовано види висновків ідентифікаційних та класифікаційних досліджень в рамках проведення екологічної митної експертизи. Встановлено, що теоретико-методичний інструментарій проведення екологічної митної експертизи товарів включає відповідним чином сформоване науково-методичне забезпечення, що становить методичні основи проведення експертизи з визначенням пріоритетних завдань в межах етапів її проведення та використання як загально-наукових, так і спеціальних методів дослідження.

Біографії авторів

Н. В. Кузьминчук, ХНУ ім. В. Н. Каразіна

д.е.н., професор 

Т. М. Куценко, ХНУ ім. В. Н. Каразіна

к.е.н., доцент 

О. Ю. Терованесова, ХНУ ім. В. Н. Каразіна

к.е.н., доцент 

К. Б. Сіладі, ХНУ ім. В. Н. Каразіна

студентка 4-го курсу

Посилання

Білецька Л. В., Білецький О. В., Савич В. І. Економічна теорія: Навчальний посібник. Київ, 2009. 688 с.

Додін Є. В. Експертиза в митній справі. Митна справа. 2001. № 2. С. 3-8.

Додін Є. В. Правове регулювання статусу експерта та спеціаліста в митній справі. Митна справа. 2004. № 2. С. 3-14.

Жиряєва Є. В. Товарознавство: навч. посіб. Київ, 2003. 215 с.

Карпенко Г. Л. Організаційно-правовий механізм митних експертиз. Lex Portus. Одеса, 2017. № 6 (8). С. 105-111.

Красовський П. А. Товарна експертиза: теорія та практика. Київ, 2006. 543 с.

Малигіна В. Д. Основи експертизи продовольчих товарів. Київ, 2009. 296 с.

Митний Кодекс України від 13.03.2012 р. №4495-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/92-15 (дата звернення: 05.01.2020).

Приймаченко Д. В. Митна політика держави та її реалізація митними органами: монографія. Дніпро, 2006. 332 с.

Про затвердження Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг: Наказ Держстандарту України від 24 грудня 2001 р. № 633. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0018-02 (дата звернення: 05.01.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-06

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством