DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200540

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ВЗАЄМОДІЇ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ В СИСТЕМІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Л. Ф. Товма, О. А. Товма

Анотація


У даній статті подано методику управління процесами взаємодії з постачальниками в системі матеріально-технічного забезпечення військових підрозділів Національної гвардії України. Розглянуто основні заходи стратегічного рівня прийняття управлінських рішень стосовно взаємодії з постачальниками. Запропонована схема рівнів системи прийняття управлінських рішень щодо управління процесами взаємодії з постачальниками в системі матеріально-технічного забезпечення військових підрозділів Національної гвардії України. Розроблено перелік критеріїв, за якими можна оцінити необхідність встановлення партнерства з певними групами постачальників. Запропоновано схему розрахунку інтегральної оцінки вибору постачальників.


Ключові слова


постачальник, матеріально-технічне забезпечення, військові підрозділи, методика, процес, управлінські рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Каличева Н.Є., Маслова В.О. Логістичні підходи, як основа раціональної організації виробничого процесу на підприємстві. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 47. С. 83 - 86.

Hrabovskyi Y., Yevsyeyev О. Development of methodological principles of support-preservation engineering work. Технолоічний аудит і резерви виробництва. 2018. №2/2. С. 43-49

Соколовський С. А, Науменко М. О. Аналіз особливостей управління інформаційними потоками логістичних процесів підрозділів Національної гвардії України. ScienceRise. 2018. № 2. С. 19-21.

Науменко М.О., Рига О.С. Підходи до забезпечення стратегічного управління підприємств в умовах нестійкого середовища. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 63. С. 216-223.

Hrabovskyi Y., Fedorchenko V., Development of the optimization model of the interface of multimedia edition, EUREKA: Physics and Engineering, № 3, рр. 3 – 12, 2019. DOI: 10.21303/2461-4262.2019.00902

Науменко М.О. Вдосконалення управління якістю продукції високотехнологічних підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 62. С. 335-342.

Грабовський Є.М. Методика вибору обладнання флексографічного друку для виготовлення етикеточної продукції. Системи обробки інформації. 2017. № 2(148). С. 216 – 223.

Martins P., Zacarias М. A Web-based Tool for Business Process Improvement. International Journal of Web Portals. 2017. Volume 9. Issue 1. Р. 68 – 84 DOI: https://doi.org/10.4018/IJWP.2017070104

Hu С., Yang Z, Mingjing G. AHP and CA Based Evaluation of Website Information Service Quality: An Empirical Study on High-Tech Industry Information Center Web Portals. Journal Service Science & Management. 2009. № 3. Р. 168–180 DOI: https://doi.org/10.4236/jssm.2009.23020

Pushkar О., Hrabovskyi Y. Methodology for developing an intelligent user interface for educational publications in the e-learning system. Development Management. 2019. № 17(3). Р. 23-34. Doi:10.21511/dm.17(3).2019.03
Copyright (c) 2020 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892