СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ОСНОВІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • О. Б. Мних НУ «Львівська політехніка", Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200562

Ключові слова:

збалансований розвиток підприємства, цифрові технології, інновації, ефективність, суспільна цінність, стратегічний підхід, залізничний транспорт

Анотація

На основі узагальнення світового і вітчизняного досвіду  дано змістовну характеристику збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту в умовах цифровізації економіки і зміни конкурентного середовища. Визначено актуальні проблеми забезпечення сумісності цифрових технологій господарюючих структур залізничного транспорту та інформаційної взаємодії. Побудована загальна економічна модель управління збалансованим розвитком підприємств в умовах цифровізації економіки в контексті майбутніх технологічних та ринкових трендів  розвитку залізничного транспорту.

Біографія автора

О. Б. Мних, НУ «Львівська політехніка"

д.е.н., професор 

Посилання

Черничко Т.В. (2016) Забезпечення збалансованого розвитку економічної системи в контексті підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки /Економіка і суспільство, вип.№3, с.103-108.

G20 Программа по развитию и сотрудничеству в сфере цифровой экономики (Итоговый документ - 2016) .-URL:

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/materials/Pages/%D0%A6

Дикань В. Л., Корінь М.В. (2015) Розвиток високошвидкісного руху в Україні на основі формування виробничо-логістичних кластерів, Вип. 154, с. 98-103

Токмакова І. В. , Чередниченко О. Ю., Войтов І. М. , Паламарчук Я. С. (2019) Цифрова трансформація залізничного транспорту як фактор його інноваційного розвитку. Вісник Економіка транспорту і промисловості, № 68,с.125-134.

Компаниец В. В. Концептуальный анализ перспектив цифровизации экономики и железнодорожного транспорта. Вісник економіки транспорту і промисловості, № 62, с. 197¬-200.

Овчиннікова В.О. (2019) Розвиток підприємств залізничного транспорту України в умовах цифровізації. Вісник економіки транспорту і промисловості, № 68, с.175-181.

Попова Н.В. (2016) Розвиток підприємств транспортно-логістичної системи в умовах VUCA-світу: монографія, с.269-278.

Мних О.Б., Кіндрат С.В. (2019) Стартап-індустрія компаній і сучасні вимоги до побудови бізнес-моделей в умовах смарт-спеціалізації:монографія. Інноваційно-інформаційні процеси у маркетингу, с.104-126

Rail transport.-URL: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/130/rail

930 km inwentaryzacji linii kolejowej dla projektu GSM-R.-URL:

http://www.swiatdronow.pl/930-km-inwentaryzacji-linii-kolejowej-dla

Ograniczenia digitalizacji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w Polsce na podstawie badań w województwie pomorskim.-URL:

https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%

Trako 2017: Cyfrowa transformacja – przyszłość kolei.-URL:

https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/trako-2017-cyfrowa-transformacja--przyszlosc-

Мних О.Б., Брицький Р.Р.(2020) Актуальні проблеми і підходи щодо формування стратегії розвитку підприємств залізничного транспорту на етапі цифровізації економік: монографія. Інноваційні платформи управління економічними процесами в умовах цифровізації економіки: с.270-279.

Digitalisation in railway transport.-URL:

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635528/EPRS_BRI(2019)

High Speed Rail Competition in Italy A Major Railway Reform with a “Win-Win Game”? .-URL: https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/high-speed-rail-competition

Influence of the evolution of high-speed railway infrastructure on the success of Italian liberalization.-URL:

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1783591719847615

The HSR competition in Italy: How are the regulatory design and practices concerned? .-URL: https://www.researchgate.net/publication/325635067_The_HSR_competition_

Bringing Railway Systems Driven by Digital Technologies to the World.-URL:

http://www.hitachi.com/rev/archive/2018/r2018_07/message/index.html?WT.mc_id=ksearch

Hitachi.-URL: https://www.hitachi.com/smeet-e/150/invite/190522.pdf

Лібералізація ринку залізничних перевезень в Україні. уроки країн Європейського союзу.-URL: https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/%D0%9B%D1%96%D0%B1%

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-06

Номер

Розділ

Економіка підприємства