DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200537

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМ АУДИТОМ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

М. О. Науменко

Анотація


У даній статті подано аналіз систем інформаційної підтримки процесів управління внутрішнім аудитом формувань Національної гвардії України. У якості концептуальної основи інформаційної підтримки внутрішнього аудиту формувань Національної гвардії України в роботі пропонуються стандарти ERP–MRP–MRP II. Розглянуто загальні особливості систем ERP як надбудови над методологією MRP II. Для оптимізації інформаційної підтримки процесу внутрішнього аудиту формувань Національної гвардії України у роботі WinPeak CRM. Проаналізовано основні відомі факти, які підтверджують переваги впровадження CRM. В статті констатується, що оптимізація інформаційної системи управління внутрішнім аудитом військових підрозділів Національної гвардії України може відбуватися шляхом впровадження комплексних автоматизованих систем управління.


Ключові слова


інформаційна підтримка, внутрішній аудит, військовий підрозділ, постачальник, стейкхолдери

Повний текст:

PDF

Посилання


Соколовський С. А. , Науменко М.О., Черкашина М.В. Удосконалення управління трудовими ресурсами організації. Бізнес Інформ. 2015. № 3. С. 288-292.

Hrabovskyi Y. Yevsyeyev О. Development of methodological principles of support-preservation engineering work. Технолоічний аудит і резерви виробництва. 2018. №2/2. С. 43-49

Pushkar О., Hrabovskyi Y. Methodology for developing an intelligent user interface for educational publications in the e-learning system. Development Management. 2019. № 17(3). Р. 23-34. doi:10.21511/dm.17(3).2019.03

Naumenko M., Hrabovskyi Y. Elaboration of methodology for designing a publishing and printing web portal. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 2/2 (92), рр. 14 – 22. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.126305

Hrabovskyi Y., Brynza N, Vilkhivska О. Development of information visualization methods for use in multimedia applications. EUREKA: Physics and Engineering. 2020. № 1. Рр. 3 – 17

Соколовський С. А, Науменко М. О. Аналіз особливостей управління інформаційними потоками логістичних процесів підрозділів Національної гвардії України. Science Rise. 2018. № 2. С. 19-21.

Грабовський Є. М. Аналіз використання мультимедійних компонентів в сучасних технологіях мобільного навчання. Scientific Journal «ScienceRise». 2019. № 4(57). С. 46-50

Каличева Н. Є. Проблеми та перспективи впровадження інформаційних технологій у вітчизняній транспортній сфері. Сучасна економіка: актуальні проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія /за заг. редакцією д-ра екон. наук, професора В. В. Прохорової. Харків: «НТМТ», 2014. С. 73-78.

Каличева Н. Є. Роль інформаційних технологій у розвитку підприємств транспорту. Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики: тези доповідей за матеріалами Х Міжнар. наук.-прак. конф. (5-7 червня 2014 р, м. Харків). Харків: УкрДАЗТ. 2014. С. 100-101.

Науменко М.О. Вдосконалення управління якістю продукції високотехнологічних підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 62. С. 335-342.
Copyright (c) 2020 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892