DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200541

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПОТОКАМИ В ФОРМУВАННЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

А. В. Чухлатий

Анотація


У даній статті подано методику управління логістичними потоками в формуваннях Національної гвардії України. На основі аналізу логістичних процесів з використанням системно-логічного методу були виділені характеристики ведення взаємодії з постачальниками, які представляються в алгоритмі у вигляді об'єктів. Внаслідок специфіки воєнної економіки алгоритм був істотно змінений шляхом введення пояснюючих ознак для об'єктів-характеристик військових підрозділів  та наступним усіканням ознак шляхом угруповання об'єктів. Для відбору якостей військових підрозділів у логістичних системах виконано статистичну оцінку ознак, одержуваних шляхом попарних перетинань об'єктів. Проаналізовано механізми втілення якостей у рішеннях командування військового підрозділу.


Ключові слова


логістичні потоки, управління, якості військового підрозділу, постачальник, логістичні процеси, системно-логістичний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Pushkar О., Hrabovskyi Y. Methodology for developing an intelligent user interface for educational publications in the e-learning system. Development Management. 2019.№ 17(3). Р. 23-34. Doi:10.21511/dm.17(3).2019.03

Соколовський С. А., Науменко М. О., Черкашина М. В. Удосконалення управління трудовими ресурсами організації. Бізнес Інформ. 2015. № 3. С. 288-292.

Hrabovskyi Y., Yevsyeyev О. Development of methodological principles of support-preservation engineering work. Технолоічний аудит і резерви виробництва. 2018. №2/2. С. 43-49

Соколовський С. А, Науменко М. О. Аналіз особливостей управління інформаційними потоками логістичних процесів підрозділів Національної гвардії України. ScienceRise. 2018. № 2. С. 19-21.

Naumenko M., Hrabovskyi Y., Elaboration of methodology for designing a publishing and printing web portal. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 2/2 (92), рр. 14 – 22. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.126305

Hrabovskyi Y., Brynza N, Vilkhivska О. Development of information visualization methods for use in multimedia applications. EUREKA: Physics and Engineering. 2020. № 1, рр. 3 – 17.

Martins P., Zacarias М. A Web-based Tool for Business Process Improvement. International Journal of Web Portals. 2017. Volume 9. Issue 1. Р. 68 – 84 DOI: https://doi.org/10.4018/IJWP.2017070104

Грабовський Є. М. Аналіз використання мультимедійних компонентів в сучасних технологіях мобільного навчання. Scientific Journal «ScienceRise». 2019. № 4(57). С. 46-50

Науменко М.О. Вдосконалення управління якістю продукції високотехнологічних підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. Вип. 62. С. 335-342.

Каличева Н.Є., Маслова В.О. Логістичні підходи, як основа раціональної організації виробничого процесу на підприємстві. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 47. С. 83 - 86.

Каличева Н.Є., Копачевська Ю. А. Вплив логістики на розвиток підприємств малого бізнесу в сучасних умовах господарювання. Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Випуск 20. Ч. 2. С. 11 - 14.
Copyright (c) 2020 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892