DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200552

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МИТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ

Н. В. Кузьминчук, Т. М. Куценко, О. Ю. Терованесова, К. Б. Сіладі

Анотація


Запропоновано теоретико-методичний інструментарій проведення екологічної митної експертизи товарів, зокрема, подано характеристику даного процесу та обгрунтовано логічні зв’язки між ними. Розкрити головну мету екологічної митної експертизи та етапи її проведення з визначенням особливостей та завдань кожного з них. Наголошено, що результати екологічної митної експертизи товарів мають бути оформлені у вигляді звіту, який містить експертний висновок. Систематизовано види висновків ідентифікаційних та класифікаційних досліджень в рамках проведення екологічної митної експертизи. Встановлено, що теоретико-методичний інструментарій проведення екологічної митної експертизи товарів включає відповідним чином сформоване науково-методичне забезпечення, що становить методичні основи проведення експертизи з визначенням пріоритетних завдань в межах етапів її проведення та використання як загально-наукових, так і спеціальних методів дослідження.

Ключові слова


екологічна митна експертиза товарів, етапи проведення екологічної митної експертизи товарів, висновки експерта, інструментарій проведення екологічної митної експертизи товарів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Білецька Л. В., Білецький О. В., Савич В. І. Економічна теорія: Навчальний посібник. Київ, 2009. 688 с.

Додін Є. В. Експертиза в митній справі. Митна справа. 2001. № 2. С. 3-8.

Додін Є. В. Правове регулювання статусу експерта та спеціаліста в митній справі. Митна справа. 2004. № 2. С. 3-14.

Жиряєва Є. В. Товарознавство: навч. посіб. Київ, 2003. 215 с.

Карпенко Г. Л. Організаційно-правовий механізм митних експертиз. Lex Portus. Одеса, 2017. № 6 (8). С. 105-111.

Красовський П. А. Товарна експертиза: теорія та практика. Київ, 2006. 543 с.

Малигіна В. Д. Основи експертизи продовольчих товарів. Київ, 2009. 296 с.

Митний Кодекс України від 13.03.2012 р. №4495-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/92-15 (дата звернення: 05.01.2020).

Приймаченко Д. В. Митна політика держави та її реалізація митними органами: монографія. Дніпро, 2006. 332 с.

Про затвердження Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг: Наказ Держстандарту України від 24 грудня 2001 р. № 633. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0018-02 (дата звернення: 05.01.2020).
Copyright (c) 2020 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892