DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200563

ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ РІВНЯ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. А. Мушникова

Анотація


В роботі зазначено, що в сучасних умовах господарювання промисловим підприємствам, зокрема металургійним підприємствам, необхідно підвищувати рівень безпеки їх розвитку. На підставі аналізу літературних джерел, визначено переваги та недоліки формування збалансованої системи показників, узагальнено збалансовану систему показників для оцінки рівня безпеки розвитку металургійного підприємства. Її особливістю є спрямованість на окремі функціональні складові діяльності підприємства, виокремлення показників які характеризують інноваційно-інвестиційну та управлінську діяльність підприємства, враховуючи особливості діяльності металургійних підприємств.


Ключові слова


збалансована система показників, металургійне підприємство, рівень безпеки розвитку, вид діяльності підприємства, декомпозиція показників, життєвий цикл підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями / Под ред. Б. З. Мильнера. — М.: ИНФРА- М, 2010. — 624 с.

Каплан Р. С., Нортон Д. П. Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию. М.: Олимп-Бизнес, 2013. 314 с.

Мушникова С.А. Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств металургійної галузі України / С.А.Мушникова // «Вісник економіки транспорту і промисловості», м. Харків. - №68, 2019. - С.273-279.

Харитонова Н. А., Харитонова Е. Н. Моделрование комплексной системы показателей деятельности металлургического предприятия // Бюллетень научно-технической и экономической информации «Черная металлургия». Приложение. 2005. 56 с.
Copyright (c) 2020 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892