DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200568

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИКИ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ж. Г. Чухлата

Анотація


У даній статті подано методику оцінки ефективності логістики високотехнологічної організації в сучасних умовах інформаційної економіки. Запропонована система показників ефективності логістичних процесів. В роботі констатується, що управління ризиками логістичних процесів організації доцільно здійснювати в розрізі їх основних класифікаційних груп. Пропонуються складові стабілізуючого механізму для ризикових точок ланцюжків логістики. Подальшим напрямком даного дослідження може стати методика управління комерційними транзакціями високотехнологічної організації в логістичному ланцюжку стратегічних партнерів.


Ключові слова


логістика, ефективність, високотехнологічна організація, оцінювання, управління ризиками, логістичні процеси

Повний текст:

PDF

Посилання


Hrabovskyi Y. Methods of Assessment and Diagnosis of the Quality of Knowledge in E-Learning. Journal of Communication and Computer. 2015. –№ 12. Р. 286-296.

Соколовський С. А., Науменко М. О., Черкашина М. В. Удосконалення управління трудовими ресурсами підприємства. Бізнес Інформ. 2015. № 3. С. 288-292.

Соколовський С. А, Науменко М. О. Аналіз особливостей управління інформаційними потоками логістичних процесів підрозділів Національної гвардії України. ScienceRise. 2018. № 2. С. 19-21.

Naumenko M., Hrabovskyi Y. Elaboration of methodology for designing a publishing and printing web portal. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 2/2 (92). Рр. 14 – 22. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.126305

Hrabovskyi Y., Brynza N, Vilkhivska О. Development of information visualization methods for use in multimedia applications., EUREKA: Physics and Engineering. 2020. № 1, рр. 3 – 17.

Martins P., Zacarias М. A. Web-based Tool for Business Process Improvement. International Journal of Web Portals. 2017. Volume 9. Issue 1. Р. 68 – 84 DOI: https://doi.org/10.4018/IJWP.2017070104

Грабовський Є. М. Аналіз використання мультимедійних компонентів в сучасних технологіях мобільного навчання. Scientific Journal «ScienceRise». 2019. № 4(57). С. 46-50

Науменко М.О. Вдосконалення управління якістю продукції високотехнологічних підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. Вип. 62. С. 335-342.

Каличева Н.Є., Маслова В.О. Логістичні підходи, як основа раціональної організації виробничого процесу на підприємстві. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 47. С. 83 - 86.

Сумец А. М. Логистика: Теория, ситуации, практические задания: учебное пособие. К.: Хай-Тех Пресс, 2008. 320 с.

Каличева Н.Є., Копачевська Ю. А. Вплив логістики на розвиток підприємств малого бізнесу в сучасних умовах господарювання. Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Випуск 20. Ч. 2. С. 11 - 14.
Copyright (c) 2020 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892