СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Автор(и)

  • М. В. Корінь УкрДУЗТ, Ukraine
  • М. В. Кондратюк УкрДУЗТ, Ukraine
  • І. М. Войтов УкрДУЗТ, Ukraine
  • К. В. Король УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i70-71.222121

Ключові слова:

інфраструктура, залізничний транспорт, транскордонне співробітництво, класифікація, напрями.

Анотація

В статті вивчено підходи до визначення змісту категорії «транскордонне співробітництво» та проаналізовано існуючі класифікації його видів. Доповнено класифікацію видів транскордонного співробітництва залізничного транспорту. Розкрито  взаємозв’язок пріоритетів розвитку інфраструктури залізничного транспорту і цілей-цінностей соціально-економічного зростання регіонів у рамках транскордонного співробітництва. Визначено стратегічні напрями розвитку інфраструктури залізничного транспорту в межах транскордонного регіону.

Біографії авторів

М. В. Корінь, УкрДУЗТ

д.е.н., доцент 

М. В. Кондратюк, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент 

І. М. Войтов, УкрДУЗТ

ст. викладач 

К. В. Король, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Дикань В. Л., Кірдіна О. Г. Система інтегрованого управління інвестиційно-інноваційним розвитком залізничного транспорту. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 1. С. 137-144.

Ейтутіс Г. Д., Крищенко С. О., Зіць О. Є. Характеристика світових моделей управління інфраструктурою залізничного транспорту. Економіка та суспільство. 2017. № 9. : веб-сайт. URL: http://www.economyandsociety. in.ua/journal/9_ukr/70.pdf (дата звернення: 24.02.2019).

Овчиннікова В.О. Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту України: монографія. Харків: УкрДУЗТ, 2017. 426 с.

Боровик Ю. Т., Єлагін Ю. В., Полякова О. М. Форми стратегічного партнерства при реалізації проектів розвитку залізничної інфраструктури. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С. 75-84.

Токмакова І. В. Теоретико-методологічні основи забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України: дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук; спеціальність: 08.00.03 / Укр. держ. ун-тет залізничного транспорту. Харків, 2015. 456 с.

Балабанов К.В. Проблеми інтеграції України у світовий економічний простір: монографія. Донецьк: «Вебер», 2007. 234 с.

Верхоланцева К.С. Развитие современного трансграничного сотрудничества России и стран Европы: сравнительный характер : автореф. дис. … канд. полит. наук : 23.00.04. Москва, 2009. 25 с.

Литвишко О.М. Трансграничное сотрудничество как механизм обеспечения национальных интересов современной России в Каспийском регионе: автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. полит. наук; специальность: 23.00.04. Пятигорск, 2015. 29 с.

Мікула Н., Засадко В. Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції: монографія Київ: НІСД, 2014. 316 с.

Студенніков І. Регіональна політика в країнах Європи: Уроки для України; за ред. С. Максименка. К.: Логос, 2000. 171 с.

Краснейчук А.О. Теоретико-методологічні засади розвитку транскордонного співробітництва. Вісник НАДУ. 2014. № 3. С. 18-26.

Makarychev A. Regionostroitelstvo: kontseptualnyye konteksty / A. Makarychev. Region-building: conceptual contexts. 2002. № 4. URL: http://www.kazanfed.ru/publications/kazanfederalist/n4/stat2 (Last accessed: 14.02.2018).

Огнева Н. Организационные аспекты развития трансграничного сотрудничества : веб-сайт. URL: teoria-practica.ru/rus/ files/arhiv_zhurnala/.../ogneva.pdf (дата обращения: 10.12.2017).

Про транскордонне співробітництво: Закон України від 24.06.2004 р. №. 1861-IV. Законодавство України : веб-сайт. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1861-15 (дата звернення: 29.12.2017).

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385. Законодавство України : веб-сайт. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF (дата звернення: 19.08.2017).

Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011–2015 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. № 1088. Законодавство України : веб-сайт. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1088-2010-%D0%BF (дата звернення: 19.08.2017).

Euroregion Pomerania: офіційний сайт. URL: http://www.pomerania.net (дата звернення: 19.10.2017).

Euregio Rhein-Waal: офіційний сайт. URL: http://www.euregio.org (дата звернення: 19.10.2017).

Корінь М.В. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва: монографія. Харків: УкрДУЗТ, 2019. 401 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-23

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України