АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Автор(и)

  • О. Д. Стешенко УкрДУЗТ, Україна
  • В. В. Масалигіна УкрДУЗТ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i70-71.222131

Ключові слова:

антикризове управління, глобальна криза, пандемія, фінансова стабільність, підприємницька діяльність.

Анотація

В умовах глобальної пандемії одним із основних завдань управління підприємством має бути створення ефективної системи антикризового менеджменту. У статті досліджено проблему застосування антикризового управління на підприємстві в умовах пандемії, теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій з управління підприємством в умовах кризи. Визначено відмінності між традиційними кризовими явищами і дестабілізацією бізнесу із-за пандемії. Проаналізовано показники підтримки підприємницької діяльності державними структурами країн світу. Виокремлено основну мету антикризового управління. Розглянуто основні проблеми управління персоналом кризового підприємства, завдання управління людським потенціалом кризового підприємства. Обґрунтовано необхідність впровадження системи антикризового управління на вітчизняних підприємствах з метою забезпечення економічного розвитку.

Біографії авторів

О. Д. Стешенко, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

В. В. Масалигіна, УкрДУЗТ

к.е.н., ст. викладач 

Посилання

Панченко С. В., Дикань В. Л., Воловельська І. В. Управління бізнесом: підручник. За заг. ред. В. Л. Диканя. Харків: УкрДУЗТ, 2017.

С. 45.

Панченко С. В., Дикань В. Л., Шраменко О. В., Полякова О. М., Уткіна Ю. М. Підприємництво : підручник. Х.: УкрДУЗТ, 2016. Ч.2. Реалізація підприємницької діяльності у сучасних ринкових умовах.

С. 58-60.

Коюда В. О. Антикризова програма – основа системи антикризового управління підприємством. Бизнес-Информ. 2009. № 12. С. 47- 49.

Кушнір Н. Б., Войтович Д. С. Особливості антикризового управління та економічної діагностики підприємства в сучасних умовах Ефективна економіка. 2016. №5. Режим доступу до ресурсу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4954 [дата звернення 8.05.2020]

Єпіфанова І. Ю., Оранська Н. О. Сутність антикризового управління підприємства. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 2. С. 265-269.

Стешенко О. Д., Каленський О. В. Антикризове фінансове управління підприємством. Вісник економіки транспорту і промисловості. Вип. 54. 2016. С.362-367.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Режим доступу до ресурсу : http://www.ukrstat.gov.ua [дата звернення: 10.05.2020]

Міжнародний досвід подолання економічних наслідків пандемії. Режим доступу до ресурсу: https://eba.com.ua/mizhnarodnyj-dosvid-podolannya-ekonomichnyh-naslidkiv-pandemiyi [дата звернення 10.05.2020]

Нова велика рецесія. Режим доступу до ресурсу : https://www.rbc.ua/static/ longread/helping_hand/index.html [дата звернення: 11.05.2020]

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-23

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг