РЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄВРОСОЮЗУ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Е. В. Маковоз УкрДУЗТ, Україна
  • А. Ю. Казаков ХНУ імені В. Н. Каразіна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i70-71.222134

Ключові слова:

промислові парки, реіндустріалізація, інноваційна інфраструктура, технологічна політика.

Анотація


Проаналізований найбільш вдалий досвід серед країн ЄС створення і розвитку
промислових парків в системі функціонування реіндустріалізациї промислового
комплексу економіки, досліджено ряд заходів державної політики щодо стимулювання науково-технологічного та інноваційно-промислової діяльності. З огляду на цей досвід, запропоновані відповідні конструктивні рекомендації про заходи реіндустріалізациї сучасних промислових зон в Україні. Зроблений висновок про те, що розвиток промислових галузей являється ключовим фактором в подоланні структурних деформацій в экономіці України та необхідною стезею для переходу до стійкого економічного росту.

Біографії авторів

Е. В. Маковоз, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

А. Ю. Казаков, ХНУ імені В. Н. Каразіна

магістр

Посилання

Задоя А. «Нова індустріалізація»

у стратегії випереджаючого

переслідування / А. Задоя // Теоретичні та

прикладні питання економіки. – 2018. –

Вип. 27, Т. 1. – С. 21–29.

Задоя А. Деиндустриализация в

Украине: «двадцать лет спустя» /А. Задоя

// Академічний огляд. – 2012. – № 1. – С.

–35.

Черкас Н. Прямі іноземні

інвестиції як чинник розвитку

технологічного сектора економіки / Н.

Черкас // Соціально-економічні

дослідження в перехідний період.

Фінансово-економічні системи:

трансформація та євроінтеграція (Збірник

наукових праць) / НАН України. Інститут

регіональних досліджень. – Львів, 2007.

Вип. 1(63). – С. 166–172.

Шевчук В. Платіжний баланс і

макроекономічна рівновага в

трансформаційних економіках: досвід

України: монографія / В. Шевчук. // Львів

: Каменяр, 2011. – 495 с.

Якунин В. Постиндустриализм.

Опыт критического анализа. Монография

/В. Якунин, С. Сулакшин, В. Багдасарян,

С. Кара-Мурза, М. Деева, Ю. Сафонова //

Научный эксперт. - М. - 2012. – 288 с.

Aswicahyono, H., Narjok, D.

Indonesian Industrialization. UNU-WIDER

Research Paper WP2011/53. – Helsinki:

– 34 p.

Dżikija, N. Praca w końcu wraca na

Zachód. Polsce wyjdzie to na dobre

[електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://forsal.pl/artykuly/664236,praca_w_kon

cu_wraca_na_zachod_polsce_wyjdzi_to_na_

dobre.html.

Eder, F. EU plant Re-Industrialisierung des Kontinents

[Електронний ресурс] –Режим доступу:

http://www.welt.de/wirtschaft/article1096466

/EU-plant-ReIndustrialisierung-des-Kontinents.html

Krugman, P. Deindustrialization,

Reindustrialization, and the Real

ExchangeRate. NBER Working Paper No.

– Cambridge: 1988. – 32 p.

Lavopa, A., Szirmai, A.

Industrialization, employment and poverty.

UNUMERIT Working Paper No. 081. –

Maastricht: 2012. – 70 p.

Resmini, L., Siedschlag, I. Is FDI

into China crowding out FDI into the

European Union? Economic and Social

Research Institute Papers WP231. –Dublin:

– 27 p.

Sauer, C. Big push

industrialization: some empirical evidence for

East Asiaand Eastern Europe / C. Sauer, G.

Li, K. Gawande // Economics Bulletin. –

– Vol. 15. – Issue 9. – P. 1–7.

Szirmai, A. Industrialisation as an

engine of growth in developing

countries,1950–2005 / A. Szirmai //

Structural Change and Economic Dynamics.

–2012. – Vol. 23 – Issue 4. – P. 406–420.

The end of cheap China // The

Economist. – 2012. – March 10th. – P. 75–

Tregenna, F. Manufacturing

productivity, deindustrialization,

andreindustrialization. UNU-WIDER

Research Paper WP2011/57. – Helsinki:2017.

– 24 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-23

Номер

Розділ

Загальноекономічні питання