РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ РЕФОРМИ УКРАЇНИ: МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Н. Н. Губанова Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.74.280875

Ключові слова:

цифрова економіка, ціфровізація, інституційне забезпечення, інновації, трансформація

Анотація

У статті розглянуто роль держави в формуванні та розвитку цифрової економки, проблеми які перешкоджають розвитку цифрової економіки на сучасному етапі. Проаналізовано вплив та значущість даних, які впливають на економічне зростання країни та розвиток цифрової економіки. Також розглянуто, що на сучасному етапі насамперед для формування та розвитку цифрової економіки необхідно створювати: законодавчі основи функціонування цифрової економіки, врегулювання функціонування головних інститутів цифрової економіки, усунення правових обмежень для розвитку цифрової економіки в бізнесі та нових галузях.

Біографія автора

Н. Н. Губанова, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

к.е.н., доцент

Посилання

Bell, D. The coming of postindustrial society: A venture of social forecasting. N. Y.: Basic Books, 1973.

Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. Москва: Прогресс, 1966.

Kelly K. New Rules for the New Economy. WIRED. September, 1997. URL: http://www.wired.om/wired/0.09/newrules.html

Ещенко Е.О. Сетевые сообщества – драйверы институциональных трансформаций глобальной хозяйственной системы. Экономика и Финансы. 2014. № 10. C. 3–9.

Маслов А.О. Теорія інформаційної економіки та її інституційно-соціальні витоки. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2012. Вип. 27. Т. 3. С. 110–118.

Пантєлєєва Н.М. Цифрова економіка як ключовий тренд розвитку постіндустріального суспільства: монографія / за ред. Н.М. Пантєлєєвої, С.Ю. Колодія, М.А. Ребрика. К.: ДВНЗ "Університет банківської спра ви", 2019. 299 с.

Ляшенко В.І. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія / В.І. Ляшенко, О.С. Вишневський; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. К.: 2018. 252 с.

Україна 2030е – країна з розвинутою цифровою економікою [Електронний ресурс] // Український Інститут майбутнього. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://strategy.uifuture.org/kraina-zrozvinutoyu-cifrovoyuekonomikoyu.html#6-2-7.

Цифрова адженда України–2020 («Цифровий порядок денний» – 2020). Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проекти «цифровізації» України до 2020 року. [Електронний ресурс/ HITECH office. – грудень 2016. – 90 с. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження КМУ від 17 січня 2018 р. № 67$р. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/67$2018$%D1%80/print1518169633175646 (дата звернення 12.01.2021).

Цифрова економіка:тренди, ризики та соціальні детермінанти. https: // razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf

Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації: Распорядження КМУ від від 3 березня 2021 р. № 167-р Київ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text

Лупак Р. Л. Державна політика імпортозаміщення в системі забезпечення економічної безпеки України: пріоритети та інструменти реалізації : монографія. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2018. 527 с.

Speedtest Global Index. Ranking mobile and fixed broadband speeds from around the world on a monthly basis. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.speedtest.net/global-index

Міністерство та Комітет цифрової трансформації України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://thedigital.gov.ua/ministry.

Процикевич А. І. Система інвестиційних процесів на ринку ІТпослуг та методичні засади їх державного регулювання. Бізнес Інформ. 2017. № 10. С. 154–158. URL: https://www.businessinform.net/export_pdf/ business-inform-2017-10_0-pages-154_158.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством