ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ГЛОБАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО ПРОСТОРУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.74.280951

Ключові слова:

підприємства залізничного транспорту, цифрова трансформація, цифрова модернізація, напрями цифровізації, цифрова когерентність, доповнене реальне та віртуальне бізнес-середовище

Анотація

У статті досліджено тенденції цифровізації світових залізниць і виявлено розширення меж впливу цифрових технологій на діяльність суб’єктів даної сфери  господарювання. Зазначено, що в умовах активізації процесів  розбудови глобального цифрового транспортно-логістичного простору вітчизняним підприємствам  залізничного транспорту слід зосередити увагу на цифровій трансформації і модернізації їх діяльності, що дозволить покращити експлуатаційні характеристики роботи залізничного транспорту і якісно удосконалити бізнес-процеси на підприємствах галузі. Розкрито глобальні передумови цифровізації і основні напрями впровадження цифрових інновацій на  підприємствах залізничного транспорту.
Визначено основні функції цифрового інструментарію розвитку підприємств залізничного транспорту і умови його успішного застосування. Доведено, що критерієм ефективного застосування цифрових інструментів у залізничній галузі слід розглядати цифрову когерентність, яка передбачає інтеграцію доповненого реального та  віртуального середовища розвитку підприємств залізничного транспорту.
Розкрито ключові цифрові інструменти формування доповненого реального та  віртуального середовища розвитку підприємств залізничного  транспорту.

Біографія автора

Г. В. Обруч, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

Посилання

Дикань В. Л. Індустріально-інноваційні центри як основа технологічного розвитку українських залізниць. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 58. С. 7-9.

Кірдіна О. Г., Ямпольська А. С. Особливості адаптації залізничного транспорту до загроз зовнішнього середовища його функціонування. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020/2021. № 72-73. С. 128-136.

Компаниец В. В. Концептуальный анализ перспектив цифровизации экономики и железнодорожного транспорта. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 62. С. 197-200.

Копитко В., Копитко О. Вплив цифровізації економіки на кадрове забезпечення залізничного транспорту. Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Економіка і управління». 2020. Bun. 47. С. 44-52.

Корінь М.В., Абдуллаєв А.І., Польгуй Д.Г. Розроблення моделі управління інвестиційним забезпеченням проєктів розвитку інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонної співпраці. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. Вип. 67. С. 238-247.

Мних О. Б. Стратегічний контекст збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту на основі цифровізації. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 69. С. 135-146.

Токмакова І.В., Чередниченко О.Ю., Войтов І.М., Паламарчук Я.С. Цифрова трансформація залізничного транспорту як фактор його інноваційного розвитку. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. Вип. 68. С. 125-134.

В Великобритании открыт первый цифровой завод CAF. Железные дороги мира : веб-сайт. URL : http://www.zdmira.com/news/vvelikobritaniiotkrytpervyjcifrovojzavodcaf (дата обращения: 28.05.2021).

Про реалізацію експериментального проекту щодо впровадження послуги з оформлення єдиного електронного квитка: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. № 691. Законодавство України: веб-сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 30.05.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства