УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • Н. Є. Каличева Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3523-1071
  • В. О. Маслова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7723-4142
  • Д. Г. Єрошкін Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.75.281251

Ключові слова:

організація виробництва, управління, підприємство, економічна нестабільність, зміни, гнучкість, ефективний розвиток

Анотація

У дослідженні обґрунтовано актуальність розроблення та запровадження заходів щодо підвищення ефективності організації виробництва в умовах постійної трансформації бізнес-середовища. Зазначено, що аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на організацію виробництва підприємства дозволяє виявляти проблемні місця та знаходити шляхи їхнього усунення. Сформовано  організаційно-економічний механізм підвищення  організаційної гнучкості  виробництва, складові якого забезпечують послідовність  отримання та оброблення необхідної інформації з метою здійснення діагностики для реалізації управлінського рішення щодо організації виробництва в умовах трансформації ринкової економіки. Окреслено, що на основі наведеного механізму можна сформувати концептуальні положення  проєктування  організаційної структури управління підприємством через поєднання системно-цільового та функціонально-технологічного  підходів.

Біографії авторів

Н. Є. Каличева, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

В. О. Маслова, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

Д. Г. Єрошкін , Український державний університет залізничного транспорту

магістр

Посилання

Каличева Н. Є. Проблеми та перспективи розвитку економіки України в сучасній світовій економічній системі. Наука й економіка. 2015. Вип. 4 (40). С. 117 – 120.

Кондрашов О.М. Удосконалення методів організації виробництва в промисловості. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2010. № 3. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=109 (дата звернення: 03.10.2021).

Ващенко А. А. Організація виробництва в умовах мінливого внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування машинобудівних підприємств. Ефективна економіка. 2015. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_ 2015_3_79 (дата звернення: 03.10.2021).

Хвостіна І. М. Вдосконалення організації виробництва в умовах інноваційного розвитку підприємств. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2014. № 2(1). С. 68-73.

Явдак М. Ю. Організація планування виробництва нової продукції машинобудівного підприємства. Бізнес Інформ. 2012. №9. С. 225-229.

Шарий Г.І., Нестеренко В.С., Щепак В.В. Організація виробництва на підприємствах органічного землеробства. Аграрна економіка. 2021. Т.14. № 1-2. С. 75-81.

Дикань В.Л., Маслова В.О. Організація виробництва. Х.: УкрдАЗТ, 2013. 422 с.

Каличева Н. Є., Маслова В. О. Логістичні підходи, як основа раціональної організації виробничого процесу на підприємстві. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 47. - С. 83 — 86.

Каличева Н. Є., Бохан С. Є. Напрями забезпечення ефективного розвитку промислових підприємств в сучасних умовах. Науковий огляд. 2017. Вип. 5 (37). С. 5 – 15.

Каличева Н. Є., Маслова В. О. Удосконалення організації виробництва за умов формування креативного середовища на підприємстві. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 70-71. С. 55-63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Номер

Розділ

Економіка підприємства