ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВАГОННОЇ ДІЛЬНИЦІ ТА ВИЯВЛЕННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ВАГОННОЇ ДІЛЬНИЦІ АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»)

Автор(и)

  • І. Л. Назаренко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • А. В. Воробйова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.75.281301

Ключові слова:

оцінювання рівня економічної безпеки, залізничний транспорт, вагонна дільниця, діаграма Ісікави

Анотація

В статті отримала подальший розвиток методика оцінки рівня економічної безпеки вагонної дільниці з урахуванням більшої кількості локальних показників, що дозволяє точніше визначати рівень економічної безпеки вагонної дільниці та розробляти ефективніші заходи з його підвищення. Виконані розрахунки рівня економічної безпеки Полтавської вагонної дільниці за 2016 – 2020 рр., які показали колосальне зменшення рівня економічної безпеки у 2020 році порівняно з 2016 роком, а особливо з 2019 роком. Виявлені чинники зменшення рівня ЕБ вагонної дільниці у 2020 році порівняно з 2019 роком за допомогою діаграми Ісікави.

Біографії авторів

І. Л. Назаренко, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

А. В. Воробйова, Український державний університет залізничного транспорту

студентка магістратури

Посилання

Підсумки роботи транспорту у 2020 році. Експрес випуск. Держкомстат України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Ковальов Д.І. Кількісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства / [Текст] / Д.І. Ковальов, І.Л. Плєтникова // Економіка України. – 2001. - №4. - С. 35 – 40.

Плєтникова І.Л. (Назаренко І.Л.). Визначення рівня і забезпечення економічної безпеки залізниці: дис. … канд.екон. наук: спец. 08.07.04 – Економіка транспорту і зв‘язку. Хар. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2001. — 234 с.

Кожевников Р.А. Экономическая безопасность железнодорожного транспорта [Текст]: учебник для вузов ж.- д. транспорта / Р.А. Кожевников, З.П. Межох, Н.П. Терешина и др. – М.: Маршрут, 2005. – 326 с.

Ейтутіс Г. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту [Текст] / Г. Ейтутіс // Економіст. – 2009. - №1. – С. 56-59.

Тимофєєва Т. О. Розробка механізму щодо забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Тимофєєва Тетяна Омельянівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 20 с.

Дикань В.Л. Комплексна методика визначення рівня економічної безпеки, оцінки ризиків та ймовірності банкрутства підприємства [Текст]: монографія / В.Л. Дикань, І.Л. Назаренко. – Харків:УкрДАЗТ, 2010. – 142 с.

Толстова А. В. Залізничний комплекс України як основа економічної безпеки країни [Текст]/ А. В. Толстова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Вип. 37. - 2012. –– С. 75–78.

Костюк Ж.С. Функціональні складові економічної безпеки підприємств залізничного транспорту / Ж.С. Костюк // Вісник економіки транспорту і промисловості. – № 42. – 2013. – С. 308-311.

Назаренко І. Л. Забезпечення економічної безпеки локомотивного депо в умовах реформування галузі / І.Л. Назаренко, Т.Г. Сухорукова, Н. Кірія // Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. Вип. 52. С. 114–120.

Назаренко І.Л. Забезпечення економічної безпеки вагонної дільниці в умовах фінансово-економічної кризи [Текст] / І.Л. Назаренко, Ю.Г. Гавриленко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - №60. - 2017. – С. 94 – 101.

Назаренко І.Л. Оцінка економічної безпеки вагонної дільниці / І.Л. Назаренко, С.В Черненко. // Вісник економіки транспорту і промисловості. - N 63, 2018. – С. 89 – 96.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України