ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • М. В. Маковоз Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • О. В. Зайцева Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.78-79.282803

Ключові слова:

підприємство, технічне забезпечення, управління

Анотація

Стаття присвячена питанням управління технічним забезпеченням підприємств. Успішна діяльність будь-якого підприємства безпосередньо пов'язана з його ефективним управлінням. Пошук нових оптимальних структур і методів  управління технічним забезпеченням підприємства для корінних перетворень в технології, техніці та організації виробництва виходить сьогодні на перший план.
Технічне забезпечення є базою функціонування будь-якого  підприємства і створює конкурентні переваги в технічній сфері, особливо для промислових галузей. У зв'язку з  цим набувають актуальності питання вжиття відповідних організаційних рішень щодо технічного  забезпечення підприємств. Аналіз останніх публікацій з питань  управління технічним  забезпеченням засвідчив, що  незважаючи на увагу, що  приділяється проблемам технічного забезпечення, багато  найважливіших питань управління повністю не вирішені. На думку авторів, організаційні аспекти управління технічним  забезпеченням навіть у теоретичному плані, потребують подальшої конкретизації та опрацювання.

Біографії авторів

М. В. Маковоз, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н, доцент

О. В. Зайцева, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

к.е.н, доцент

Посилання

Білошкурський М. В. Методичні аспекти максимізації прибутку шляхом моделювання виробничої функції в системі антикризового управління підприємствами / М. В. Білошкурський // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2018. – Вип. ІІ. Економічні науки. – С. 143 - 151.

Дикань В. Л. Технікоекономічний аналіз діяльності підприємств залізничного транспорту [Текст]: підруч. / В. Л. Дикань, І. Л.Назаренко, В. В.Компанієць, //Підручник. Харків: УкрДАЗТ, 2013 - 547с.

Дикань В. Л. Розвиток промислового потенціалу українських підприємств [Текст] / В. Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості: збір. наук. праць. / УкрДАЗТ – Х., - 2013.- С.73-75.

Дикань В. Л. Экономика предприятия [Текст]: навч. посіб./ В. Л.Дикань, О. В. Шраменко, Н. В. Якименко. - Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 274 с.

Дикань В.Л. Технікоекономічний аналіз діяльності підприємств залізничного транспорту / Дикань В.Л., Назаренко І.Л., Компанієць В.В. //Підручник. Харків: УкрДАЗТ, 2014 - 547 с.

Кушніренко О. М. Новітні форми оновлення матеріально-технічної бази виробництва [Електронний ресурс] / О.М. Кушніренко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2019_1/09komtbv.pdf.

Лабунська С. В. Формування обліково-аналітичного забезпечення

інноваційного розвитку підприємства [Текст]: монографія / С. В. Лабунська, Н. В. Курган. - Х.: Вид., ХНЕУ, 2019. - 248 с.

Олійник Л. Г. Оновлення техніко - технологічної бази підприємств легкої промисловості: [Електронний ресурс] / Л. Г. Олійник. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/0NG_2016/Econo mics/17956.doc.htm.

Олійник Л. Г. Оновлення техніко – технологічної бази підприємств легкої промисловості [Електронний ресурс] / Л.Г. Олійник – Режим доступу:

http://www.rusnauka.com/ONG_2016/Economics/17956.doc.htm

Петрович Й. М. Оновлення техніко-технологічної бази шляхом проведення технічного переозброєння й реконструкції підприємства [Електронний ресурс] / Й.М. Петрович, А.Ф. Кіт, В.В. Кулішов. – Режим доступу: http://poglyad.com/students/item/15599/.

Українська промисловість: погляд на перспективу [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.intellect.org.ua/materials/bccr/21/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-05

Номер

Розділ

Економіка підприємства