ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Автор(и)

  • А. В. Чернявський Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.84.301495

Ключові слова:

маркетинг, технологія, маркетингові технології, термін, поняття

Анотація

Створення та визначення поняття «маркетингові технології» відкрило новий етап в науковій, маркетинговій та економічній діяльності. Стаття присвячена уточненню, узагальненню, визначенню та покращенню розуміння терміну «маркетингові технології». Розглянуто окремо інтегровані складові частини цього поняття, а саме маркетинг та технологія. Досліджено поєднання інтегрованих складових поняття «маркетингові технології та проаналізовано визначення та наповнення сенсу цього поняття іншими науковцями та діячами в маркетинговій, економічні діяльності. Результатом даного дослідження було представлення рекомендації та раціональне розуміння поняття «маркетингові технології», що може стати основою у визначенні та подальшого наукового дослідження розвитку та дії цього напрямку.

Біографія автора

А. В. Чернявський, Український державний університет залізничного транспорту

здобувач ступеня доктора філософії

Посилання

Селюков М.В. О роли и значении маркетинговых технологий в повышении эффективности деятельности хозяйствующих субъектов / М.В. Селюков, Н.П. Шалыгина, А.М. Кулик // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 5.

Туніцький Н.О. Впровадження системи маркетингових технологій при здійсненні імпортних операцій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Н.О. Туніцький. -Київ, 2016. – 150 с.

Дмитриев О. Н. Системные основы маркетинга: Системный маркетинг. — М.: ООО Изд-во «Гном и Д», 2002.

Ильичева И.В. Маркетинговые технологии: учебнометодическое пособие / И.В. Ильичева. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 158 с.

D. Ford, M. Saren. (2001) Managing and Marketing Technology. Thompson Learning, London, 2001. Р. 50

Технологія: веб-сайт. URL: https://uk.economy-pedia.com/11040818-technology (дата звернення: 15.09.2023).

Шевчук О.Ю. Вплив сучасних маркетингових інтернеттехнологій (краудсорсинг) на розвиток бізнесу / О.Ю. Шевчук // Таврійський державний агротехнологічний університет. – Збірник 22. Т. 5. – 2016. – 287 с.

What is Marketing Technology? веб-сайт. URL: https://www.optimove.com/resources/learning-сenter/marketingtechnology#:~:text=Marketing%20technology%20can%20address%20one,optimization%20of%20recurring%20marketing%20campaigns. дата звернення: 15.09.2023).

Market: веб-сайт. URL:https://translate.google.com/?hl=ru&sl=auto&tl=uk&text=market&op=translate (дата звернення: 15.09.2023).

Технологія: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F (дата звернення: 15.09.2023).

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія): веб-сайт. URL: https://558.slovaronline.com/search?s=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F (дата звернення: 15.09.2023).

Технологія: веб-сайт. URL https://www.jnsm.com.ua/cgibin/u/book/sis.pl?Qry=%D2%E5%F5%ED%ЕE%EB%EE%E3%B3%FF (дата звернення: 15.09.2023).

ТЕХНОЛОГІЯ: веб-сайт. URL: http://slovopedia.org.ua/29/53410/21932.html (дата звернення: 15.09.2023).

Маркетинг: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3 (дата звернення: 17.09.2023).

Маркетинг: веб-сайт. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3 (дата звернення: 17.09.2023).

ЛЕКЦІЯ 1. ЩО ТАКЕ МАРКЕТИНГ?: веб-сайт. URL: https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/marketing/marketing (дата звернення: 17.09.2023).

Що таке маркетинг та за що він відповідає? І Окей, ґуґл: як стати підприємцем?: веб-сайт. URL: https://www.youtube.com/watch?v=XFOI2Uqiz2k (дата звернення: 17.09.2023).

Marketing: веб-сайт. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing (дата звернення: 17.09.2023).

Marketing: веб-сайт. URL: https://www.cyberclick.net/marketing#a (дата звернення: 17.09.2023).

What Is Marketing?: веб-сайт. URL: https://www.investopedia.com/terms/m/marketing.asp#:~:text=Marketing%20refers%20to%20activities%20a,to%20consumers%20or%20other%20businesses. (дата звернення: 17.09.2023).

Philip Kotler «Marketing essentials» Prentice-Hall – 1984, 556 p.

American Marketing Association. Definitions of Marketing: веб- сайт. URL: https://www.ama.org/thedefinition-of-marketing-what-is-marketing/ (дата звернення: 18.09.2023).

Логос: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81 (дата звернення: 21.09.2023).

Суть , принципи, методи та цілі маркетингу: веб-сайт. URL: https://naurok.com.ua/sut-principi-metodi-tacili-marketingu-62082.html (дата звернення: 21.09.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг