DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i49.51091

РОЗВИТОК СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

И. А. Терновая

Анотація


 У статті розглянуто специфіку розвитку стратегічного партнерства України в умовах регіональних інтеграційних процесів. На основі кількісних характеристик торгово-економічних та інституційних відносин досліджені стратегічні партнери України. Виділено кластери країн стратегічного партнерства України та запропоновано пріоритетні напрямки розвитку двосторонніх відносин України та Турецької Республіки в контексті трансформації регіональних інтеграційних процесів.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Щербата З.Я. Концептуальні засади стратегічного партнерства / З. Я. Щербата. // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. ― 2009. ― випуск 247, Т. V. ― с. 1205.

Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання : аналіт. доп. / Я. А. Жаліло, К. А. Кононенко, В. М. Яблонський [та ін.]; за заг. ред. Я. А. Жаліла. [Електронний ресурс] – К. : НІСД, 2014. – 132 с. Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/public/File/2014_table/Crisis_ Ukraine.pdf

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

International Trade Centre [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/trade-statistics/

Хмара М.П. Класифікація кластерних утворень в системі глобального поділу праці [Текст] / М. П. Хмара // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №2,Вип.111. – С. 154-165.

Энверов Р. Турецко-крымские отношения как интегрирующий фактор сотрудничества с Украиной [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.orsam.org.tr/en/enUploads/Article/Files/20121115_136 rusca.pdf

Стан договірно-правової бази України та Туреччини / Державна підтримка українського експорту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrexport.gov.ua/ukr/ugodi_z_ukrain/ukr/318.html
Copyright (c) 2015 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892