DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i49.51165

ЩОДО ЦІННІСНОГО ВИМІРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ДОМИНАНТ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

В. В. Компаниец

Анотація


У статті дано характеристику ціннісного портрета сучасного українського суспільства у взаємозв'язку з панівною грошовою ідеологією, зроблено висновок щодо несумісності ціннісних змін і спрямованості економічної освіти з побудовою здорового суспільства та економіки, розкрито домінанти розвитку економічної освіти, реалізація яких дозволить побудувати здорове суспільство та економіку.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Рейтинги Украины, или когда Украина остановится [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://euroua.com/ukraine/economic/555-kogda-ukraina-ostanovitsya

Какие места занимает Украина в мировых рейтингах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://uainfo.org/heading/economics /17533--akie-mesta-zanimaet-ukraina-v-mirovyh-reytingah.html#sel=60:1,60:16

По качеству высшего образования РФ заняла 32 место [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.eduhelp.info/page/po-kachestvu-vysshego-obrazovanija-rf-zanjalo-32-mesto

Развитие транспорта в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.argest.com.ua/razvitie-transporta-v-ukraine/

Рейтинги [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http:// gtmarket.ru/ratings

Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. В. Ворони, М. Шульги. - К.:Інститут соціології НАН України, 2013.- 566 с.

Ермолаев А. Украинский характер (Характерные социально-психологические особенности населения Украины). Аналитический доклад / А. Ермолаев, А. Левцун, С. Денисенко / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // www.dialogs.org.ua

Єрмолаєв А. Культурні практики і культурна політика. Актуальні питання соціокультурної модернізації в Україні. Аналітична доповідь / А. Єрмолаєв, О. Левцун, О. Мельничук, В. Щербина / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // www.kultura.pl.ua/kulturna-praktika-i-kulturna.

Бутовский А. И. Опыт о народном хозяйстве или о началах политической экономии. Т.1 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books.

Булгаков С. Н. Задачи политической экономии [Текст] / С. Н. Булгаков // Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання – (Славетні постаті), 2006. – С. 678 - 693.

Бабст И.К. О некоторых условиях, способствующих умножению народного капитала [Текст]: избранные труды / И.К. Бабст; под ред. А.А. Покидченко, Е.Н. Калмычковой. – М.: Наука, 1999. – 301 с.

Янжул И. И. Экономическое значение честности. Забытый фактор производства [Текст] / И. И.Янжул // Избранные труды. – М.: Наука, 2005. – 438 с.
Copyright (c) 2015 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892