DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i50.53237

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

І. В. Токмакова

Анотація


В статті визначено, що ключовими інструментами механізму адаптивного управління на залізничному транспорті є інтелектуалізація як залізничного транспорту, так і процесів управління його виробничо-господарською діяльністю, досліджено інтелектуальні технології адаптивного управління на підприємствах залізничного транспорту, обґрунтовано значимість створення інформаційно-координаційного центру, який базується на корпоративній інформаційній системі і забезпечує ефективність управління на оперативного, тактичному, стратегічному рівнях управління залізничним транспортом.


Ключові слова


адаптивне управління, інтелектуалізація, інтелектуальні технології,, інформаційно-координаційний центр, залізничний транспорт.

Повний текст:

PDF

Посилання


Адаптивные модели в системах принятия решений: Монография / Под ред. Н. А. Кизима, Т. С. Клебановой.- X.: ИД «ИНЖЭК», 2007.- 368 с.

Бережнов Г.В. Интеллектуализация деятельности предприятия / Г.В. Бережнов // Креативная экономика. – 2007. - №2 (2). – С.84-91

Тимашова Л.А. Интеллектуальные технологии в системах управления предприятием [Электронный ресурс] / Л.А. Тимашова, Л.П. Тур, В.А. Лещенко, В.А. Музалева. – Режим доступа: vs.irtc.org.ua/rus/txt/2008_odessa_t_tur_l_m_intsup.doc

Новикова Г.Н. Интеллектуальные технологии в управлении предприятием [Электронный ресурс] / Г.Н. Новикова, И.Л. Толмачев. – Режим доступа: http://masters.donntu.org/2011/fknt/ponomarenko/library/article5.htm

Карелин В.П. Интеллектуальные технологии и системы искусственного интеллекта для поддержки принятия решений [Электронный ресурс] / В.П. Карелин. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnye-tehnologii-i-sistemy-iskusstvennogo-intellekta-dlya-podderzhki-prinyatiya-resheniy

Авдошин С.М. Концепция создания интеллектуальной системы ситуационного реагирования и обеспечения безопасности железнодорожных дорог современной России / С.М. Авдошин, М.С. Горбатовский, А.В. Чернов // Бизнес-Информатика. – 2011. - №4(18). – С. 53-60.

Интеллектуальные транспортные системы железнодорожного транспорта (основы инновационных технологий): пособие / В.В. Скалозуб, В.П. Соловьев, И.В. Жуковицкий, К.В. Гончаров. – Д.: Изд-во Днепропетр. нац. ун-та ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2013. – 207 с.

Гапанович В.А. Основные направления развития интеллектуального железнодорожного транспорта / В.А. Гапанович, И.Н. Розенберг // Железнодорожный транспорт №4 – 2011. – С. 5-11
Copyright (c) 2015 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892