№ 50 (2015)

Зміст

Державне регулювання економіки

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ PDF
Н. Н. Губанова, Д. В. Грибинюк
РОЛЬ СУСПІЛЬСТВА В ПРОЦЕСАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
В. В. Дикань
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧОГО КЛАСТЕРА У ТРАНСКОРДОННОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ PDF
Г. В. Озерська
ПОДАТКОВІ НОВАЦІЇ 2015 РОКУ PDF
В. В. Поколодний, О. В. Поколодна, Я. В. Камаєва

Проблеми транспортного комплексу України

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ЗОН КУРСУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОЇЗДІВ PDF
Ю. С. Бараш, О. О. Матусевич
РОЛЬ ЛОГІСТИКИ ЯК МЕТОДОЛОГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ТРАНЗИТНИХ КРАЇН PDF (Русский)
Ю. В. Елагин
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОАКТИВНОГО ПІДХОДУ ПРИ ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
І. Ю. Зайцева, Т. В. Ковтун
МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСТВОМ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
В. О. Котик, В. В. Котик
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ВИТРАЧАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ НА ТЯГУ ПОЇЗДІВ У ТРАНСПОРТНИХ КОМПАНІЯХ PDF (Русский)
А. А. Пащенко
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗМІНИ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ ЗАЛІЗНИЦЬ PDF
Л. О. Позднякова, О. Г. Дейнека
ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВЗАЄМОДІЇ МАГІСТРАЛЬНОГО І ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
О. М. Полякова
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАНТАЖОВІДПРАВНИКІВ PDF
О. В. Семенцова
АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
М. О. Устенко
АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВНИХ РІШЕНЬ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
О. В. Шраменко

Економіка підприємства

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ PDF
М. В. Бормотова, К. О. Мухіна
ОСНОВНІ ЗАСОБИ: ПРОБЛЕМИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЯВНОСТІ, РУХУ, КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ PDF (Русский)
А. А. Вовк, Ю. А. Вовк, З. В. Чуприкова
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ БАГАТОЕТАПНИХ ЗАВДАНЬ ВИРОБНИЧО-ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ Без заголовку (Русский)
Л. А. Гамбаров, Н. В. Кузьминчук, Н. П. Чернышёва
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF PDF
О. А. Єрмоленко, К. О. Григоренко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
О. С. Іванілов, О. А. Гришко
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
К. А. Карачарова, Т. С. Павленко
МЕТОДИКА ОЦІНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЛУЖБИ ЗАЛІЗНИЦІ PDF
І Л. Назаренко, В. О. Маслова, Я. Д. Погрібна
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. М. Павліченко
АДАПТИВНИЙ ПІДХІД ДО РЕГУЛЮВАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ЕФЕКТ/ ВИТРАТИ» У СПОЖИВАЧІВ І ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ ВИГОТОВЛЯЮТЬ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧУ ТЕХНІКУ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЦЬ PDF (Русский)
А. Н. Печеник, А. В. Беловол, А. В. Букрєєва, Н. Э. Тернюк
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Є. В. Пономаренко
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ PDF
Ю. В. Ус
ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ю. М. Уткіна, Р. Г. Веретельник
РОЗВИТОК ЗАСАД ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ПОРТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
М. А. Широков, Ю. П. Постоленко

Інвестиційна та інноваційна діяльність

УДОСКОНАЛЕННЯ СУТНОСТІ ТА СТРУКТУРИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. В. Дикань
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
О. Г. Кірдіна
ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ ЯК НАЙЕФЕКТИВНІША ФОРМА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЗАЛІЗНИЧНУ ГАЛУЗЬ PDF
О. М. Лук’янова, О. Л. Васильєв
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ PDF
Ю. А. Плугіна

Менеджмент і маркетинг

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
І. О. Геращенко, О. О. Шмадченко
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ PDF
Н. М. Лисьонкова, І. О. Буряковська
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ PDF
О. Д. Стешенко, Б. В. Ковальов
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
І. В. Токмакова
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
В. І. Чобіток, А. В. Волощенко

Загальноекономічні питання

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ PDF
Д. І. Бойко, Д. О. Териця
ПРОБЛЕМИ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ PDF
І. Ю. Зайцева, М. О. Пархоменко
РОЛЬ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ У РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ PDF
Л. Л. Калініченко, К. В. Мусіяка
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ БАНКІВ PDF
О. О. Коковіхіна, А. Ю. Олійник
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В УКРАЇНІ PDF
В. С. Купріянова, І. Ю. Матюшенко