DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i51.57476

ЩОДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

В. О. Задоя

Анотація


У статті наводиться аналіз розбіжностей при визначенні поняття ефективності залізничного транспорту. Такі обмеження  як довжина вантажного потягу, впровадження новітніх технологій також є центральним фактором ефективності залізничного транспорту, а сучасна інформаційна технологія дозволяє поліпшити і більш ефективно обслуговувати транспорту інфраструктуру, удосконалити процес комунікації з клієнтами та автоматизувати процес управління. Загалом, причини розбіжностей, стосовно визначення ефективності залізничного транспорту у різних країн, залежать від конкретних факторів даного регіону. Подальші важелі впливу на ефективність залізничних систем, які можуть бути реалізовані урядом і регулюючими органами, включають: відкриття ринку транспортних послуг для конкуренції; забезпечення сталого, надійного фінансування для поліпшення залізничної інфраструктури; заходи підвищення мобільності громадян і якість обслуговування населення; зменшення впливу на оточуюче середовище. Також важливо, щоб уряд та керівні органи залізниці чітко визначили, як головну мету - підтримку суспільних пріоритетів (мобільність, екологічну та соціальну значимість).

Ключові слова


залізничний транспорт, ефективність залізничних систем, державні субсидії, доходи, витрати.

Повний текст:

PDF

Посилання


McNulty R. Realising the Potential of GB Rail: Report of the Rail Value for Money Study, Crown Copyright, London. – 2011. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/4203/realising-the-potential-of-gb-rail-summary.pdf. – Загол. з екр.

Аксьонов І. М. Ефективність пасажирських залізничних перевезень : [монографія] / І. М. Аксьонов. – Київ : Транспорт України, 2004. – 284 с.

Бараш Ю. С. Управління залізничним транспортом країни: [монографія] / Ю. С. Бараш. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2006. – 252 с.

Гненний О. М. Оцінка ефективності інвестиційних проектів на залізничному транспорті в умовах невизначеності і ризиків: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.07.04 / О. М. Гненний; Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків, 2004. – 21 с.

Мукмінова Т. А. Структура природної монополії на залізничному транспорті України та деякі підходи стосовно її реформування / Т. А. Мукмінова // Вісн. ХНУ ім. Каразіна : зб. наук. пр. – 2002. –Вип. 565. – С. 79 – 87

Arne Beck Railway Efficiency / Arne Beck, Heiner Bente, Martin Schilling // International Transport Forum Discussion Papers. – 2013. –12.

Encyclopedia Britannica [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.britannica.com/eb/article-9111233/United-States United States. – Загол. з екрану.

Інвестиції в компанію «ІнтерБерінг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – Загол. з екрану.

Beck A. Barriers to Entry in Rail Passenger Services: Empirical Evidence for Tendering Procedures in Germany / A. Beck // European Journal of Transport and Infrastructure Research. – 2011. – Iss. 1. – Р. 20-41.

Санчес П. Эффективность, технические изменения и производительность в европейском железнодорожном секторе: Стохастический подход / П. Санчес, Д. Вилланова // Международный журн. экономики транспорта. – 2000 – № 1. – С. 55-76.

Аренков И. А. Бенчмаркинг и маркетинговые решения / И. А. Аренков, Е. Г.Багиев. – Санкт Петербург : Изд-во СПбУЭФ, 2001. – 94 с.
Copyright (c) 2015 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892