№ 51 (2015)

Зміст

Економіка підприємства

МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
В. Л. Дикань, А. В. Кузьменко
ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Т. О. Водолажська
МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ ПРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. А. Гетьман
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА:ЕВОЛЮЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ, СКЛАДОВІ, ЗАГРОЗИ PDF
М. В. Гладух
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
К. А. Карачарова
ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. М. Павліченко
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ PDF
І. В. Підопригора
МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Є. В. Пономаренко
СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. В. Роженко
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАЙМА ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Т. Г. Сухорукова, И. Л. Назаренко
СИСТЕМНА ОПТИМІЗАЦІЯ ОБСЯГУ ПОСЛУГ (РОБІТ) PDF
А. М. Холоденко, Ю. А. Наврозова
СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
О. Ю. Чередниченко
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ PDF
Н. В. Ширяєва, О. Б. Білоцерківський

Державне регулювання економіки

РОЗВИТОК РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЇ ЙОГО НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ PDF
А. О. Гаврикова
КУМІВСЬКИЙ КАПІТАЛІЗМ ЯК ЯВИЩЕ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
О. О. Тертичний, О. А. Бородавка

Проблеми транспортного комплексу України

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ В МІСЦЯХ ПЕРЕТИНУ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ НА ОДНОМУ РІВНІ PDF
В. С. Блиндюк
ФАКТОР РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ МОРСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ НА СТАДІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
И. А. Голубкова
ЩОДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
В. О. Задоя
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СУДНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ЯК НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ PDF
В. О. Котлубай
ДИНАМІЧНІСТЬ РІЗНОМАНІТТЯ У РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО СУНОПЛАВСТВА PDF
Е. В. Сенько
ПРИВАТНО-ДЕРЖАВНЕ ПАРТНЕРСТВО – КРОК ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Л. В. Шкуліпа

Інвестиційна та інноваційна діяльність

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СТВОРЕННІ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕДУМОВ ВІДТВОРЕННЯ КАПІТАЛУ ПОРТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. О. Брагарник
ВИБІР МЕТОДУ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НАФТОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н. В. Опікунова, В. Г. Лопата

Менеджмент і маркетинг

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ ПОСЛУГ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
С. А. Легкий
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Д. А. Терещенко, А. С. Макарова
МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Д. А. Терещенко, Н. О. Тітова

Загальноекономічні питання

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРУЇЗНОГО СЕГМЕНТУ РИНКУ МОРСЬКОЇ ТОРГІВЛІ PDF
М. А. Ковылина
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ: ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Є. В. Остропольська
РОЛЬ СУЧАСНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ В АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НОВИХ КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄС PDF
В. І. Сідоров, Г. Я. Азібек’ян

Соціально-економічні питання

ЯКІСТЬ СИСТЕМИ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
В. А. Бабенко
ЕФЕКТИВНА І ГНУЧКА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
А. А. Пакуліна, Г. С. Пакуліна, С. Е. Бондарєв