DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i52.61570

DUE DILIGENCE ЯК КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ ТА ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЇ

Д. В. Кондратенко, В. В. Мужилівський

Анотація


У статті досліджено можливості використання Due Diligence для визначення комерційної привабливості планованої угоди або інвестиційного проекту. Підкреслено, що експертиза надає можливість прийняття обґрунтованого рішення щодо вирішення питання перспективності потенційного бізнесу. Доведено, що перевірка здатна оцінити низку ризиків, що мають істотне значення для прийняття рішення щодо володіння активом. Дослідження закордонного досвіду проведення Due Diligence показало, що оцінка здатна впливати на прийняття стратегічних рішень та здійснення господарської діяльності компанії. Аналіз методики проведення Due Diligence визначив декілька напрямків оцінки в залежності від поставленої цілі експертизи. 


Ключові слова


Due Diligence, ризик, експертиза, оцінка діяльності, стратегія розвитку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А.Бланк. – К.: Эльга-Н; Ника-Центр, 2008.– 448 с.

Вовчак О.Д. Інвестування: Навчальний посібник / О. Д. Вовчак. – Львів: «Новий Світ - 2000», 2008.– 544 с.

Кольцова И.В. Практика финансовой диагностики и оценки проектов / И.В.Кольцова, Д.А.Рябых. – М.: ИД «Вильямс»., 2007.– 416 с.

Пересада А.А. Проектное финансирование / А.А.Пересада, Т.В.Майорова; под общ. ред. А.А.Пересады. – К.:КНЕУ, 2007.– 768 с.

Ницевич А., Скоробогатов А. Что такое due diligence? Понятие, классификация, особенности проведения правового дью дилидженс/ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://forinsurer.com/public/10/01/13 /4005

Зачем нужна процедура Due Diligence? / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.okgru.com/services/id5/

Due Diligence: Investopedia / [Electron. source]. - Mode of access: http://www.investopedia.com/terms/d/duediligence.asp

Samuel Glasser, Black & Veatch/ [Electron. source]. - Mode of access: http://bv.com/Home/news/solutions/security-and-risk-management/avoiding-risk-pitfalls

Due Diligence - Definition in AboutMoney / [Electron. source]. - Mode of access: http://biztaxlaw.about.com/od/glossaryd /g/duediligence.htm

Due Diligence - экспертиза финансовой и хозяйственной деятельности предприятия / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.vlaudit.ru/ predinvesticionnaya-ekspertiza/

Due Diligence : Trace International / [Electron. source]. - Mode of access: http://www.traceinternational.org/due-diligence/

Due Diligence : Strategy + Business / [Electron. source]. - Mode of access: http://www.strategy-business.com/media/i

Due diligence: Main steps and success factors / [Electron. source]. - Mode of access: http://www.gecapital.eu

Top 5 Due Diligence Steps For Business Angels With Graeme Porteous / [Electron. source]. - Mode of access: http://www.forbes.com/sites/goncalodevasconcelos/2014/10/16/top-5-due-diligence-steps-for-business-angels/

Что такое Due Diligence? [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://pravo.ua/article.php?id=100098135]
Copyright (c) 2016 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892