№ 52 (2015)

Зміст

Державне регулювання економіки

КОНЦЕПЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
В. Л. Дикань
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
В. В. Буровцев

Економіка підприємства

РОЗРОБКА СХЕМИ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ РИЗИКУ І НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
И. В. Воловельская, Р. М. Караченцев
ПОБУДОВА БАГАТОФАКТОРНІ МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
А. С. Гордеев
DUE DILIGENCE ЯК КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ ТА ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЇ PDF
Д. В. Кондратенко, В. В. Мужилівський
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-КАДРОВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
С. П. Міщенко
НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ МАШИНОБУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Г. Г. Михальченко
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В КРИЗОВИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ PDF
С. А. Мушникова
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВАГОНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Г. В. Обруч
ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ PDF
І. В. Соломніков
ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА В КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ ОБГРУНТУВАННЯ ВИТРАТ НА ПРОСУВАННЯ НОВОГО ПРОДУКТУ НА РИНОК PDF
О. Є. Сичова, О. М. Чупир
АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ АВТОСЕРВІСНОГО ПІДПРИЄМСТВА В РАМКАХ ЛОГІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ PDF
Б. М. Юськів, В. М. Юськів
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Б. І. Яценко

Проблеми транспортного комплексу України

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ УКРАЇНИ PDF
Ю. С. Бараш, Ю. П. Адамян
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
В. Л. Дикань, Ю. В. Єлагін
ОСОБЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
В. О. Зубенко, Р. Р. Нуруллаєва
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ PDF
І. Л. Назаренко, Т. Г. Сухорукова, Н. Кірія
АНАЛІЗ ДОХОДІВ ВІД ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ З МЕТОЮ УПРАВЛІННЯ PDF
О. П. Пінчук, Г. С. П’ятигорець
МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
Л. В. Синиця

Інвестиційна та інноваційна діяльність

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ІНВЕСТИЦІЙ НА ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ PDF
В. А. Маслова, Е. В. Шраменко
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК: ПРОБЛЕМИ, ПІДХОДИ, ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ PDF
О. М. Полякова
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ КАМЕНЕОБРОБНОЇ ГАЛУЗІ PDF
А. В. Толстова, Д. Б. Кок
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ГЛОБАЛЬНИХ КОНКУРЕНТНИХ РИНКАХ PDF
Ю. М. Уткіна, К. Ю. Сюсько
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ГРОШОВИЙ ПОТІК В СФЕРІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
О. Д. Щербань

Менеджмент і маркетинг

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
О. В. Дикань
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
В. О. Зубенко, Ю. М. Чмух
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Н. Є. Каличева, Ю. С. Вибойченко
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ – ВИРОБНИКАХ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
О. Г. Кірдіна
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ PDF
І. О. Чудомєх

Загальноекономічні питання

ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ PDF
Магсад Эльдар оглы Исмайылов

Соціально-економічні питання

ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ PDF
О. В. Богоявленський, М. О. Ворфоломєєв
НОВІТНЯ МОДЕЛЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ PDF
Л. А. Гузь, О. В. Фінагіна
ПІДВИЩЕННЯ СТАЛОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ PDF
А. А. Пакуліна, С. Л. Пакулін, Г. Ю. Корсунський
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЯКІСТЬ ЖИТТЯ» PDF
С. Н. Тихонравов, О. А. Комаренко