DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i52.61658

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА В КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ ОБГРУНТУВАННЯ ВИТРАТ НА ПРОСУВАННЯ НОВОГО ПРОДУКТУ НА РИНОК

О. Є. Сичова, О. М. Чупир

Анотація


В статті розкриваються проблеми інвестування нової продукції в сучасних умовах господарювання, розглядається питання вибору методів для визначення витрат на її просування, а також переваги та недоліки даних  методів. Показана перспективність інвестування нової продукції, що повязано з безліччю проблем, які повною мірою не досліджені. З цією метою виконано аналіз даних проблем, вказано на шляхи їх  розв’язання.


Ключові слова


інвестування, новий продукт, просування, визначення витрат, ринок, методи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент: учебное пособие / Гольдштейн Г.Я. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. – 14 с.

Коробейников О.П., Трифилова А.А., Коршунов И.А. Роль инноваций в процессе формирования стратегии предприятия / О.П. Коробейников, А.А. Трифилова, И.А. Коршунов // Менеджмент в России и за рубежом. - 2000. - №3. - С.14-16.

Ж.-Ж. Ламбен. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ламбен Ж.-Ж. - М.: Наука, 1996. – 58 с.

Лук’яненко Д.Г. Міжнародна інвестиційна діяльність: підручник / Д.Г. Лук’яненко, Б.В. Гунський, О.М. Мозговий та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – 324 с.

Харламова Г.О. Неоднорідність інвестиційного простору України / Г.О. Харламова // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №2 (56). - С. 27–33.

Грамотнєв В.Є. Маркетинг у залученні іноземних інвестицій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. cпец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / В.Є. Грамотнєв. - Київ, 2004. – 18 с.

Кифяк О.В. Стратегія регіонального маркетингу в контексті розвитку туризму / О.В. Кифяк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. - 2009. - Вип.2. - С.208-209.

Захожай В., Кіт М. Статистика інвестиційної діяльності / В. Захожай, М Кіт // Персонал. Журн. інтелект. еліти. - 2007. - №8. - С.10–17.

Затонацька Т. Світовий досвід формування державної інвестиційної політики та механізмів її реалізації / Т. Затонацька // Вісник київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2014. - Вип. 9(161). - С.7-8.

Дойль Питер. Маркетинг, ориентированный на стоимость / Питер Дойль. – Санкт-Петербург.: Питер, 2001. – 324с.
Copyright (c) 2016 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892