DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i53.72830

ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРИМІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

В. Л. Дикань, Ю. В. Єлагін

Анотація


У статті розглянуто розвиток та сучасний стан інформаційних технологій безконтактної оплати проїзду в секторі приміських залізничних перевезень, проаналізовано існуючі системи безконтактного зчитування, можливість й доцільність їх застосування у приміських пасажирських перевезеннях.

Встановлено, що розвиток та ефективність пасажирських перевезень неможливі без застосування новітніх інформаційних технологій та реінжинірингу бізнес-процесів пасажирських перевезень та приміських перевезень зокрема.

Впровадження нових автоматизованих процесів оплати проїзду, контролю та обліку пасажирів дозволить суттєво скоротити трудові витрати в пасажирських компаніях, підвищити якість і оперативність визначення оптимальної дальності слідування приміських поїздів, і, відповідно, забезпечити ефективне планування та організацію приміського пасажирського руху.

Ключові слова


інформаційні технології, безконтактна ідентифікація, приміські пасажирські перевезення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бараш Ю.С. Принципи визначення ефективності курсування приміських пасажирських поїздів на заданому напряму руху [Текст] / Ю.С. Бараш, Т.Ю. Чаркіна, Ю.П. Мельянцова, О.О. Карась // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: ДНУЗТ. – 2012. – Вип. 41. – С. 234-238.

Гудков О.М. Перспективний механізм фінансування пасажирських перевезень на залізничному транспорті [Текст] / О.М. Гудков // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Серія «Проблеми економіки транспорту». – Д.: ДНУЗТ. – 2011. – Вип. 1. – С. 34-39.

Гудкова В.П. Обґрунтування необхідності впровадження нових інформаційних технологій у сфері пасажирських перевезень залізниць [Текст] / В.П. Гудкова, О. Кравчук // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка та управління». – К.: ДЕТУТ. – 2014. – Вип. 27. – С. 78-87.

Дикань В.Л. Концепція інноваційного розвитку економіки України [Текст] / В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. – Харків: УкрДУЗТ. – 2015. – Вип. 52. – С. 9-20.

Дикань В.Л. Інформаційні технології підвищення ефективності пасажирських перевезень / В.Л. Дикань, Ю.В.Єлагін // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. – Харків: УкрДУЗТ. – 2015. – Вип. 52. – С. 107-110.

Єлагін Ю.В. Сутність та роль інноваційно-логістичних підходів в підвищенні ефективності обслуговування пасажирів [Текст] / Ю.В. Єлагін // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. – Харків: УкрДАЗТ. – 2013. – Вип. 44. – С. 44-46.

Жарська І.О. Інформаційні системи й технології в системі маркетингу залізничного транспорту [Текст] / І.О. Жарська // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. - № 1 – С. 100-111.

Ейтутіс Г.Д. Стратегія реформування залізниць України на основі регіоналізації транспортного обслуговування [Текст]: дис…д-р. екон. наук: 08.00.03 / Ейтутіс Георгій Дмитрович; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. – Київ, 2010. – 452 с.

Разумова К.М. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності функціонування пасажирських перевезень на транспорті [Текст]: автореферат дис…д-р. екон. наук: 08.00.03 / Разумова Катерина Миколаївна; УкрДУЗТ. – Харків, 2015. – 42 с.

ДП «Головний інформаційно-обчислювальний центр Укрзалізниці». Найважливіші автоматизовані системи та комплекси [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: gioc.uz.gov.ua
Copyright (c) 2016 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892