№ 53 (2016)

Зміст

Проблеми транспортного комплексу України

ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРИМІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
В. Л. Дикань, Ю. В. Єлагін
МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
Ю. С. Бараш, Л. В. Марценюк
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РЕФОРМУВАННЯМ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ PDF
Ю. С. Бараш, Т. Ю. Чаркіна
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛОКОМОТИВНОГО ПАРКУ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» PDF
О. Є. Зіць
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ОНОВЛЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
О. А. Кравченко
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
П. В. Лапін
ФОРМУВАННЯ ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»: АНАЛІЗ МАЙНОВОГО ТА ФІНАНСОВОГО СТАНУ PDF
О. В. Пилипенко, Е. О. Соколова
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ PDF
Н. В. Попова, В. Г. Шинкаренко
ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ – СКЛАДОВА МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЕРЖАВИ PDF
А. В. Рачинська

Економіка підприємства

ДІАГНОСТИКА СТАНУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ: ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ PDF
В. В. Дубініна
НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ТУРИЗМУ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ PDF
В. І. Копитко, Ю. В. Терещак
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАГЛЯДОВИХ РАД В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А. В. Котов, Л. О. Мозгова, В. В. Іванієнко
КЛАСИФІКАЦІЯ КАДРОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
С. В. Мішина, О. Ю. Мішин

Інвестиційна та інноваційна діяльність

НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
Н. Є. Каличева

Менеджмент і маркетинг

ФОРМУВАННЯ ПОПЕРЕДЖУЮЧИХ ТА КОРИГУВАЛЬНИХ ДІЙ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЦІННІСТЮ ПОСЛУГ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
С. А. Легкий
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ PDF
І. В. Підопригора, В. Ф. Мінка
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧУВАННЯ PDF
С. А. Соколовський, М. О. Науменко
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
І. В. Токмакова, А. В. Кузуб

Загальноекономічні питання

ГЕНЕЗИС ЛОГІСТИКИ ЯК ГАЛУЗІ ЗНАНЬ PDF
И. В. Воловельськая, Ю. В. Стоноженко, К. В. Батаева
ОБГРУНТУВАННЯ КЛАСИКАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ ДОКТРИНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ PDF
Ю. Н. Кривуц
ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ PDF
О. В. Маковоз, О. О. Жарко
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ PDF
Р. С. Савін

Соціально-економічні питання

РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
О. О. Євсєєва
ПОБУДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
А. А. Пакуліна, Г. С. Пакуліна, Л. В. Рубан
МАРКЕТИНГОВІ НОВАЦІЇ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF
Н. В. Янченко, В. В. Польова