ФОРМУВАННЯ ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»: АНАЛІЗ МАЙНОВОГО ТА ФІНАНСОВОГО СТАНУ

Автор(и)

  • О. В. Пилипенко ДЕТУТ, Ukraine
  • Е. О. Соколова ДЕТУТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i53.73895

Ключові слова:

корпоратизація залізничного транспорту, оцінка майна, вартість основних засобів, ступінь зносу, фінансовий стан, платоспроможність.

Анотація

У статті проведено аналіз майнового та фінансового стану ПАТ «Українська залізниця» та виділено основні особливості його оцінки, що обумовлені специфікою виробничо-господарської і фінансової діяльності «Укрзалізниці». Встановлено, що особливості оцінки вартості активів, технічного стану основних фондів та інтерпретації результатів аналізу фінансових коефіцієнтів впливають на коректність оцінки фінансово-економічного стану «Укрзалізниці» і прогнозованість ефективності її функціонування у майбутньому.

Біографії авторів

О. В. Пилипенко, ДЕТУТ

к.е.н., доцент, професор

Е. О. Соколова, ДЕТУТ

к.е.н., доцент, доцент 

Посилання

Звіт про результати аудиту стану фінансово-господарської діяльності Державного територіально-галузевого об’єднання “Південно-Західна залізниця”. Рахункова палата України. / Затверджено рішенням Рахункової палати від 01.12.2015 № 10-4. – К.: 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/ 16747538/Zvit_10-4.pdf.

«Братська могила» для залізниці: Експерти «Дня» – про плюси й мінуси реформи галузі, оголошеної Кабміном. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/bratska-mogyla-dlya-zaliznyci. [Назва з екрану].

Макаренко М. В. Основи управління фінансами залізничного транспорту: Навчальний посібник / М. В. Макаренко, Н.М. Колеснікова, Н.І. Богомолова та ін. – К.: ДЕТУТ, 2012. – 340 с.

Кравченко О. О. Стратегічний фінансовий план як сукупність пропорцій розвитку залізничного транспорту // Економічний форум: Науковий журнал. – 2016. – № 1. – С. 312-321.

Зайцева І. Ю. Формування системи економічних показників, що характеризують фінансову складову економічної безпеки транспортних підприємств // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2013, № 7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2214

Карачарова К. А. Особливості формування фінансової стратегії підприємств залізничного транспорту // К. А. Карачарова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. – № 51. – С. 35-39.

Ейтутіс, Г. Теоретико-концептуальні засади реформування залізничного транспорту України / Г. Д. Ейтутіс, В. І. Сіраков // Залізничний транспорт України : науково-практичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 50-57.

Олійник Г. Ю. Теоретико-методологічні основи реструктуризації залізничного транспорту України // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2014, № 4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2972.

Пилипенко О. В. Удосконалення управління витратами вагонного господарства залізниць України в умовах інституціональних змін / О. В. Пилипенко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. – 2014. – Вип. 28. – С. 79-87.

Концепція Державної програми реформування залізничного транспорту. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 651-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/651-2006-р.

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Публічне_акціонерне_ товариство «Українська _залізниця»/

Кабмін розподілив майно Донецької залізниці між Південною і Придніпровською. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.theinsider.ua/business/54b3b5b84abf1/

Постанова Кабінету Міністрів України № 200 від 25.06.2015 р. «Про утворення публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/200-2014-п.

Статут публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 735). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/735-2015-п.

План заходів Укрзалізниці на 2015-2016 роки з реалізації Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки. Затверджено Наказом Укрзалізниці від 20.07.2015 № 237-Ц/од. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://railway.lviv.ua/info/announcements/reforming/

«Укрзалізниця» стала акціонерним товариством. Що це змінить? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hromadskeradio.org/ programs/na-svizhu-golovu/ukrzaliznycya-stala-akcionernym-tovarystvom-shcho-ce-zminyt [Назва з екрана].

Удосконалення механізмів реформування та розвитку залізничного транспорту в контексті реалізації структурних реформ в галузі. Аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1662/.

Ukrzaliznytsia: Investor presentation. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/files/file/about/investors/UZ%20-%20Investors%20Presentation%20-%20Final.pdf.

Кравцов, Е. Все объекты ж/д отрасли прошли оценку перед созданием АО "Украинская зализныця" (часть I). ЗМІ про Укрзалізницю. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/press_center /ukrainian_railways _in_mass_media/412565/ [Назва з екрану].

Фінансові показники: Інформація для інвесторів. Офіційний сайт Укрзалізниці. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uz.gov.ua/files/file/about/investors/UZ_6m2015_UKR_v15_final.pdf.

Глава Держрегслужби виступила проти необґрунтованого підвищення тарифів на залізничні перевезення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://24tv.ua/_n657226 [Назва з екрану].

Південно-Західна залізниця: Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://swrailway.gov.ua/file/article/126/24.07.2015.htm.

Сич Є. М., Пилипенко О. В., Стасишен М. С. Стратегічний аналіз: Навч.-метод. посіб.– К.: Каравела, 2010. – 304 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-18

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України