НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Автор(и)

  • Н. Є. Каличева УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i53.74320

Ключові слова:

інновації, пасажирський комплекс, залізничний транспорт, технології, ефективність, якість, надійність

Анотація

Стаття присвячена питанням інноваційного розвитку  залізничного транспорту та, зокрема, пасажирських перевезень, як одного з необхідних напрямів розвитку галузі. Визначено, що серед значного різноманіття інноваційних рішень для підвищення ефективності пасажиропотоків перспективними є застосовування інформаційних технологій та сучасних технологічних рішень. Розглянуто специфіку їх використання для  підприємств залізничного транспорту, які безпосередньо забезпечують якість та надійність пасажирських перевезень, з урахуванням вимог сьогодення. 

Біографія автора

Н. Є. Каличева, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент 

Посилання

Дикань В. Л. Система інтегрованого управління інвестиційно-інноваційним розвитком залізничного транспорту / В. Л. Дикань, О. Г. Кірдіна // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2011. - № 1. - С. 137-144.

Кірдіна О. Г. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку залізничного транпорту / О.Г. Кірдіна // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. – Харків, УкрДУЗТ. - 2015. - № 50. – С. 285 – 289.

Дикань В.Л. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту: монографія / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко. - Х. : УкрДАЗТ, 2008. – 194 с.

Кузьмін О.Є. Інвестиційна та інноваційна діяльність: монографія/ О.Є.Кузьмін, С.В. Князь, Н.В.Тувакова, А.Я. Кузнєцова. За наук. ред. проф., д-ра екон. наукО.Є. Кузьміна. – Львів: ЛБІНБУ, 2003. – 233 с.

Дейнека О.Г. Інноваційно-інвестиційні підходи до розвитку галузі залізничного транспорту / О.Г. Дейнека // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. – Харків, УкрДАЗТ. - 2018. - № 22. - С. 54-55.

Шипуліна Ю.С. Інноваційний потенціал як основа стійкого економічного розвитку господарських систем, його сутність та структура / Ю.С. Шипуліна //Механізм регулювання економіки. – 2004. – №2. – С.71 – 81.

Третяк В. П. Управління інноваційними процесами розвитку залізничного транспорту України та його соціальної інфраструктури / В. П. Третяк // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. – Харків, УкрДАЗТ. - 2014. - № 45. - С. 232-238.

Зубенко В.О. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності на підприємствах залізничного транспорту/ В.О. Зубенко, Л.Ю. Коник/ Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. – Харків, УкрДАЗТ. - 2015. - № 49.- С. 177- 180.

Современные технологии для перехода к интеллектуальному железнодорожному транспорту [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscable.ru/article/Sovremennye_texnologii_dlya_perexoda_k/

Копитко В.І. Маркетинго-логістичний підхід в організації пасажирських перевезень на залізничному транспорті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vuzlib.org/

Каличева Н.Є. Організація управління на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах/ Н.Є. Каличева// Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. – Харків, УкрДАЗТ. - 2014. - № 45. – С. 167– 170.

Опубліковано

2016-03-18

Номер

Розділ

Інвестиційна та інноваційна діяльність