КЛАСИФІКАЦІЯ КАДРОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • С. В. Мішина ХНЕУ імені Семена Кузнеця, Ukraine
  • О. Ю. Мішин ХНЕУ імені Семена Кузнеця, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i53.74317

Ключові слова:

ризик, кадровий ризик, класифікація кадрових ризиків, загроза.

Анотація

Проаналізовано існуючі підходи до класифікації ризиків підприємства. Систематизовано загальні ознаки класифікації кадрових ризиків суб’єктів господарювання. Удосконалено класифікацію кадрових ризиків за рахунок виділення загальних і специфічних ознак класифікації. Запропоновано специфічні ознаки класифікації кадрових ризиків: за змістом; за ступенем охоплення; за функціональними сферами управління персоналом. Систематизовано загрози, що сприяють виникненню  кадрових ризиків на підприємстві.

Біографії авторів

С. В. Мішина, ХНЕУ імені Семена Кузнеця

к.е.н., доцент 

О. Ю. Мішин, ХНЕУ імені Семена Кузнеця

к.е.н., доцент 

Посилання

Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком / В.В. Вітлінський, П.І. Верченко. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.

Лук’янова В.В. Методологічні підходи до класифікації ризиків / В.В. Лук’янова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія “Економічні науки”. – 2007. – № 2. – Т.2. – С. 174 – 178.

Цвігун Т.В. Класифікація ризиків підприємства / Т. В. Цвігун // Економічні науки. Серія “Облік і аудит”. – 2011. – Випуск 8 (22).– Ч. 4. – С.49.

Івченко І. Ю. Економічні ризики: навч. посіб./ І.Ю. Івченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 304 с.

Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения / В.М. Гранатуров. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 1999. – 112 с.

Данченко О.Б. Класифікація ризиків в проектах / О.Б. Данченко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 1 / 12 (55). – С. 26 – 28.

Родченко В.Б. Трансформація ризиків управління персоналом в системі економічної безпеки підприємства / В.Б. Радченко, Г.П. Рекун // Вісник ОНУ імені І.І. Меч¬никова. – 2013. – Т.18. – Вип. 4/3. – С. 89 – 93.

Іщук Л. І. Класифікація ризиків – передумова успішного управління при впровадженні інновацій / Л.І. Іщук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми економіки та управління. – Львів, 2007. – № 579. – С. 541 – 546.

Пахлова О.В. Оцінка ризиків персоналу в умовах виробничого підприємства / О.В. Пахлова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Випуск 9-1. Частина 1. –С. 136 – 140.

Лобазов С.М. Удосконалення класифікації ризиків і загроз у контексті кадрової безпеки / С. М. Лобазов // Бізнес Інформ. – 2011. – № 12. – С. 180 – 183.

Алавердов А.Р. Организация управления персоналом современного российского банка. Учеб. пособ. / А.Р. Алавердов. – М.: “БДЦ-пресс”, 2011. – 320 с.

Смагу лов А. М. Риски управления персоналом / А. М. Смагулов // Экономика образования. – 2013. – № 4. – С. 139 – 142.

Дьоміна О.В. Фактори ризику при інвестиціях в розвиток персоналу / О.В. Дьоміна // Управління розвитком. – 2015. – № 1(179). – С. 44 – 49.

Жуковська В.М. Попередження соціально-поведінкових ризиків персоналу на підприємстві торгівлі / В. М. Жуковська // Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 366 – 372.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-18

Номер

Розділ

Економіка підприємства