РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

  • О. О. Євсєєва УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i53.74434

Ключові слова:

освітній комплекс, система освіти, ефективність освітнього комплексу, євроінтеграція.

Анотація

Автором визначені пріоритети в діяльності освітнього комплексу України в умовах євроінтеграції. Розглянуто сутність соціальної ефективності освітнього комплексу. Ефективність системи освіти розглядається як соціально-педагогічна проблема. Визначено, що причини незадовільного стану справ у сфері освіти пов'язані з посиленням технократичних тенденцій, ігноруванням гуманістичних аспектів, недооцінкою людського чинника. Доведено, що вплив систем освіти на науково-технічний та економічний прогрес значно зріс. Обґрунтовано, що в умовах євроінтеграції більш високий освітній рівень стає чинником підвищення загальної і виробничої культури, готовності до оволодіння новою технікою, до зміни  праці.

Біографія автора

О. О. Євсєєва, УкрДУЗТ

д.е.н, професор 

Посилання

Башнянин Г. І. Соціально-економічна ефективність освітнього комплексу суспільства / Г. І. Башнянин, О. М. Свінцов, П. П. Гаврилко, М. Б. Шморгай [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/22_7/365_Basz.pdf.

Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2001. – 254 с.

Дубасенюк О.А. Інновації в сучасній освіті // Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. О.А. Дубасенюк. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - С. 12–28.

Євсєєва О.О. Удосконалення державного регулювання розвитку системи освіти в регіоні / О.О. Євсєєва // Бізнес Інформ. – 2012. – № 12 (419). – С. 341-346.

Куценко В.І. Сталий розвиток: стратегія і тактика формування через призму соціогуманітарної сфери / В.І. Куценко. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2012. – 168 с.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf

Пакулін С. Л. Модернізація й підвищення ефективності вищої освіти України: зміст, проблеми, системні ефекти / С. Л. Пакулін// Проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 310–315.

Третяк В.П. Стан і пріоритети розвитку системи освіти Харківщини / В.П. Третяк, С.Л. Пакулін, // Сб. науч. тр. «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2007». Т. 4. Экономика. – Одесса: Черноморье, 2007. – С. 4–6.

Флінта Н.І. Інтеграція системи освіти України в світовий освітній простір / Н.І. Флінта // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Географія. – 2002. – №2. – С. 283–286.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-18

Номер

Розділ

Соціально-економічні питання