DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i53.73888

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

П. В. Лапін

Анотація


На прикладі Служби відомчої воєнізованої охорони регіональної філії «Південно-Західна залізниця» дано уявлення про методи і засоби її діяльності, наводяться основні показники економічної діяльності і безпеки підрозділів відомчої охорони за останні роки. Запропоновано групи факторів, що визначають досягнення стійкого фінансового положення відомчої охорони на ринку послуг безпеки на залізничному транспорті.


Ключові слова


воєнізована охорона, фінансова діяльність, прибуток, збитки, конкуренція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Підлісний П. Напрямки формування корпоративного управління на залізничному транспорті в процесі його реформування / Підлісний П., Чеховська М., Паткевич Н. // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 2014. – Bun. 29. С 120-134.

Зеркалов Д.В. та ін. Пожежна профілактика на галузевих об’єктах Навчальний посібник // Зеркалов Д.В., Кацман М. Д., Кружилко О. Є., Слуговін І. І. За редакцією Д. В. Зеркалова. – К.: Основа, 2014. – 372 с.

Чередниченко О.Ю. Економічна доцільність відомчої системи охорони вантажів, громадського порядку на об’єктах транспортної інфраструктури України в сучасний період / Чередниченко О.Ю. // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – №40. – С.127-131.

Кривопішин О. Проблеми та шляхи реформування воєнізованої охорони залізничного транспорту / О. Кривошипин, Г. Ейтутіс, В. Лапін // Економіст. – 2007. – №10. – С. 30-31.

Запара В.М. Стан і перспективи забезпечення збереження вантажів при перевезенні залізницями України / В.М. Запара, Я.В. Запара, Н.П. Діжак // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – 2014. – Вип. 146. – С. 32-37.

Duijnhoven H. Security Culture in the Dutch and Spanish Railway Sector. A Historical Perspective. Journal of Transport History, 2007, 28(2), pp. 272-288.

Лапін П.В. Економічна ефективність пожежних поїздів: до постановки проблеми / П.В. Лапін // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. – 2015. – Вип. 31. – С. 78-90.
Copyright (c) 2016 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892