СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • И. В. Воловельская УкрДУЗТ, Ukraine
  • А. Лоенко УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i55.83463

Ключові слова:

ресторан, ресторанний бізнес, тенденції розвитку.

Анотація

Під ресторанним сервісом зараз розуміють не просто «вид послуг», а послуги, що приносять позитивні емоції і почуття задоволення не тільки клієнту (гостю), але і обслуговуючому його персоналу.

 У даній статті розглядаються та аналізуються сучасні тенденції розвитку ресторанного бізнесу в світі та Україні.

Біографії авторів

И. В. Воловельская, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

А. Лоенко, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Агафонова Л.Г. Туризм, гостиничный и ресторанный бизнес: ценообразование, конкуренция, государственное регулирование [Текст]: учеб. пособ. / Л.Г. Агафонова, О.С. Агафонова. – М.: Знание Украины, 2002. – 352 с.

Артемова Е.Н. Основы гостеприимства и туризма [Текст]: учеб. пособ. / Е.Н. Артемова, В.А. Козлова. – Орел: Орел ГТУ, 2005. – 104 с.

Архипов В.В. Организация ресторанного хозяйства [Текст]: учеб. пособ. / В.В. Архипов. – М.: Центр учебной литературы, 2007. – 280 с.

Архипов В.В. Ресторанное дело: ассортимент, технология и управление качеством продукции в современном ресторане [Текст]: учеб. пособ. / В.В. Архипов, Т.В. Иванникова, А.В. Архипова. – М.: Фирма "ИНКОС", 2007. – 382 с.

Архіпов В.В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства [Текст]: навч. посіб. для студентів ВНЗ / В.В. Архіпов, В.А. Русавська. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 342 с.

Белошапка М.И. Технология ресторанного обслуживания [Текст]: учеб. пособ. / М.И. Белошапка. – М: Издательский центр "Академия", 2004. – 224 с.

Богушева В.И. Бары и рестораны. Искусство обслуживания [Текст]: учеб. пособ. / В.И. Богушева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001 – 352 с.

Дикань В.Л. Економічна безпека підприємства [Текст]: навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей ВНЗ / В.Л. Дикань, І.В. Воловельська, О.В. Маковоз. – Х.:УкрДАЗТ, 2011. – 270 с.

Dominik P. Zasady i organizacja ywienia w turystyce [Text] / P. Dominik. – Warszawa: Almamer, 2011. – 188 p

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-01

Номер

Розділ

Загальноекономічні питання