СТАН РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • О. П. Бутенко ХНУБА, Ukraine
  • Д. О. Стрельченко ХНУБА,

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i56.93184

Ключові слова:

ресторанне господарство, ринок послуг, аналіз ринку ресторанного бізнесу, роздрібний товарообіг, тенденції розвитку економіки країни.

Анотація

У статті проведений аналіз стану ресторанного господарства України, співставленні показники галузі із показниками інших країн, визначена динаміка основних структурних показників даного сегменту економіки та динаміка товарообігу за регіонами, на основі яких визначається перспективний сегмент ресторанного бізнесу. Окремо досліджені рекреаційні території. Вказані переваги, які отримає економіка країни від розвитку ресторанного господарства. Розглянуті популярні форми ведення ресторанного господарства на сучасний момент.

Біографії авторів

О. П. Бутенко, ХНУБА

к.е.н., доцент

Д. О. Стрельченко, ХНУБА

студентка

Посилання

Мацеха Д. С. Маркетинг у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму [Текст] / Д. С. Мацеха, С. А. Бурий / Вісник Хмельницького національного університету. 2014.- №5.- Т.2. – С.43-47

Яшина О. В. Особливості розвитку ресторанного господарства в Україні [Електронний ресурс]// Буковинська державна фінансова академія. – 2012. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/yashyna.htm

Даніалі Ф. Дослідження загальних тенденцій ринку ресторанного господарства України [Електронний ресурс] // Економіка промисловості. - 2012. - № 3-4. - С. 29-34. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/49323

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2013 році [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/kp_ed_u_2015.htm

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2014 році [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2014/fin/fchpr/fchpr_u/fchpr_sv_0414_u.htm

Statistics and facts on the U.S. restaurant industry [Електронний ресурс] // Режим доступу до журн. : https ://www.statista.com/topics/1135/us-restaurants/

Luo, Xueming and Bhattacharya, CB, Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction, and Market Value (2006). Journal of Marketing, 70 (4), 1-18, 2006. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2260523

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році [Електронний ресурс]// Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2015/fin/fchpr/fchpr_u/fchpr_sv_0415_u.htm

Доходность бизнесов в США и мире ex post [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://tadavsh.livejournal.com/16167.html

Data archives [Електронний ресурс]// Режим доступу: http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/dataarchived.html

Панкова Є. В. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб. / Є. В. Панкова. – К.: Альтерпрес, 2003. – 352 с.

Географічна енциклопедія України: в 3-х т. / [редкол.: відп. ред. О. М. Маринич та ін.]. – К.: „Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 1989-1993. Т.3: П-Я. – 1993. – 480 с: іл.

Топ-100 лучших ресторанов Украины [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://nv.ua/project/best-restaurants.html

Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства: Навч. пос. для студ. вищих навч. закладів. - К.: Центр учбової літератури; Фірма «Інкос», 2007. – 280 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-27

Номер

Розділ

Економіка підприємства