№ 56 (2016)

Зміст

Економіка підприємства

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВАГОНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. Л. Дикань, Г. В. Обруч
СТАН РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ PDF
О. П. Бутенко, Д. О. Стрельченко
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Т. С. Бушман
ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Г. М. Гребенюк
РОЛЬ ТРАНСПОРТУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВО-ТОВАРНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СХЕМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н. Є. Каличева
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
П. М. Полупан
КОНКУРЕНТНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Ю. В. Ус
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
Ю. М. Уткіна
ЯКІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
А. О. Чередниченко, М. В. Калінін

Державне регулювання економіки

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Н. Е. Авансова
ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА ДЕРЖАВНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ PDF
І. Ю. Зайцева, Д. Ю. Бившев
РЕФОРМУВАННЯ КРАЇНИ, ЯК ГОЛОВНА СТРАТЕГІЯ ПОДОЛАННЯ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ PDF
О. Ю. Чередниченко

Проблеми транспортного комплексу України

СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК КОЛЕКТИВУ ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ: НАСЛІДКИ ТА ЕЛЕМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
М. В. Корінь
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ СУДНОМ РЕЙСУ З УРАХУВАННЯМ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ ФАКТОРІВ РИЗИКУ PDF (Русский)
С. П. Онищенко, О. Д. Вишневская
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
О. В. Шраменко

Менеджмент і маркетинг

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ PDF
Т. Е. Андрєєва, О. О. Гетьман
ВИБІР СТРАТЕГІЇ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ PDF
О. В. Богоявленський, Д. О. Крамська
ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF (Русский)
Е. С. Листровая, Е. А. Шатравка, Е. А. Матвиенко
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ PDF
В. В. Масалигіна, А. А. Деркач
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ СТАТУСОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ АДАПТИВНОЇ ГНУЧКОСТІ PDF
Б. І. Яценко

Загальноекономічні питання

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ У КРАЇНАХ СХІДНОЇ АЗІЇ PDF
К. О. Макарчук, Н. І. Гончаренко
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ PDF
О. Д. Стешенко, Т. О. Маханько

Соціально-економічні питання

КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ PDF
О. М. Полякова