КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

Автор(и)

  • О. М. Полякова УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i56.93380

Ключові слова:

соціальне підприємництво, соціальне підприємство, цінність, соціальна відповідальність, соціальні інновації, благодійність.

Анотація

В статті досліджено поняття соціального підприємництва, розглянуто критерії та проаналізовано світові  моделі соціального підприємництва. Розглянуто особливості становлення та розвитку соціального підприємництва в Україні. Відзначено, що фундаментом сучасного соціального підприємництва є багаті вітчизняні історичні традиції підприємницької діяльності, що базуються на релігійно-етичних засадах і моральній відповідальності. Доведено доцільність системного підходу до забезпечення успішного розвитку соціальних підприємств в Україні.

Біографія автора

О. М. Полякова, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент 

Посилання

Березяк, І. І. Зарубіжний досвід та вітчизняні реалії становлення соціального підприємництва [Текст] / І. І. Березняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка». – 2014. – Вип 25. – С. 31-36.

Волосковець, Н. Ю. Корпоративна соціальна відповідальність підприємств як основа інноваційного розвитку сучасної економіки [Текст] / Н. Ю. Волосковець // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 125-130.

Гришина, Я. С. Социальное предпринимательство как инновационно-правовая основа обеспечения имущественных потребностей [Электронный ресурс] / Я. С. Гришина // Государство и право. Вестник Нижегородского университета им. И.Н. Лобачевского, 2013. -№3(2). – С.50-52. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-predprinimatelstvo.

Губская, Н. В. Социальные инновации в условиях экономического кризиса [Текст] / Н. В. Губская, Е. Н. Стрелина // Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету. – 2014. – Том 2. – С. 69-73.

Дейч М. Факторы формирования и стимулирования социально ответственного поведения личности, бизнеса, общества, государства в Украине [Текст] / М. Дейч, В. Компаниец // Вестник экономической науки Украины . – 2013. – Том 24. – Выпуск № 2 – С. 28-35.

Дикань, В. Л. Реанимирование экономики Украины [Текст] / В. Л. Дикань// Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2014. – Вип. 45. – С. 11-17.

Дикань, В. Л. Українська модель економічної системи як нова концепція розвитку національної економіки [Текст] / В. Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – Вип. 44. – С. 11-17.

Доброва, Н. В. Соціальне підприємництво [Електронний ресурс] / Н. В. Доброва // Економічні інновації. – 2015. – Вип. 59. – С. 112-117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ...

Компанієць, В. В. Сутність корпоративної соціальної відповідальності: базові підходи західної наукової думки [Текст] / В. В. Компанієць // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4. – С. 250-255.

Кулькова, В. Ю. Социальное предпринимательство: сущность и основные характеристики [Электронный ресурс] / В. Ю. Кулькова // Среднерусский вестник общественных наук. – 2016. – Том 11 (№2). – С. 119-122. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-predprinimatelstvo.

Московская, A. A. Феномен социального предпринимательства и его перспективы в России [Електронний ресурс] / А. А. Московская // Меценат. – Режим доступу : http://www.maecenas.ru/libs/index.html?117

Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Соціальне підприємництво як інноваційний інструмент вирішення суспільних проблем: передумови становлення та активізації [Текст] / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Вип. 6, Ч. 2. –С. 129-132.

Сотула, О. В. Соціальне підприємництво як інноваційна модель розвитку економіки [Електронний ресурс] / О. В. Сотула // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2013. – №4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1988

Удодова, В. І. Дослідження досвіду функціонування національних моделей соціального підприємництва [Текст] / В. І, Удодова, В. І. Шаповал // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1042. – С. 105-108.

Шевченко, Л. Волонтеры с деньгами: как работает социальное предпринимательство в Украине? [Электронный ресурс] / Л. Шевченко. – Режим доступа: http://ubr.ua/business-practice/own-business/volontery-s-dengami-kak-rabotaet-socialnoe-predprinimatelstvo-v-ukraine-366210

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-27

Номер

Розділ

Соціально-економічні питання