ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ СТАТУСОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ АДАПТИВНОЇ ГНУЧКОСТІ

Автор(и)

  • Б. І. Яценко УІПА, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i56.93367

Ключові слова:

слова, оцінка, модель, адаптація, рівень, інноваційне управління, конкурентний статус.

Анотація

У статті удосконалено модель прийняття рішень щодо інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств з урахуванням адаптивної гнучкості. Визначено, що успішне вирішення проблеми процесу прийняття рішень щодо інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств залежить від розроблених альтернатив її адаптивного вирішення. При цьому завжди існує небезпека, що частина кращих альтернатив буде упущена. Тому, як правило, зусилля спрямовуються на ретельне адаптивне виявлення й обґрунтування варіантів усіх альтернатив. Зроблено висновок, що допустимі альтернативи вибираються з урахуванням адаптивних обмежень, можливостей машинобудівних підприємств і критеріїв. Не чітко сформовані  проблеми щодо інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств вирішуються з урахуванням адаптивної гнучкості.

Біографія автора

Б. І. Яценко, УІПА

здобувач

Посилання

Активізування інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств: моногр. / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, О.Й. Вівчар, Л. І. Мельник; за наук. ред. проф., д-ра екон. наук О. Є. Кузьміна. – Стрий: ТзОВ «Укрпол», 2005. – 250 с.

Бузько І.Р. Стратегічне управління інвестиціями та інноваційна діяльність підприємства: моногр. / І.Р. Бузько, О.В. Вартанова, Г.О. Голубенко. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. – 176 с.

Булах І.В. Математична модель оцінки стратегічної конкурентоспроможності підприємства / І.В. Булах // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2007. – №3 (39). – С. 24–31.

Войчак А.В. Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація / А.В. Войчак, Р.В. Камишніков // Маркетинг в Україні. – 2005. – №2 (30). – С. 50-53.

Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация: моногр. / А.Э. Воронкова. – Луганск: Восточно-украинский национальный ун-т, 2000. – 315 с.

Данько М.І. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах міжнародних транспортних коридорів: монографія / М.І. Данько, В.Л. Дикань, Н.В. Якименко. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 170 с.

Мелень О.В. Інноваційний розвиток та конкурентоспроможність машинобудівних підприємств / О.В. Мелень // Вісник НТУ «ХПІ». − Харків: НТУ «ХПІ», 2013. − №20 (993). – С. 18-22.

Прохорова В.В. Методичний підхід щодо оцінки складових конкурентоспроможності машинобудівних підприємств на засадах інноваційно-спрямованого інвестування / В.В. Прохорова, В.М. Проценко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – Х.: ХАІ, 2014. – №5 (29). – С. 4-11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-27

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг