ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Е. С. Листровая НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
  • Е. А. Шатравка НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
  • Е. А. Матвиенко НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i56.93361

Ключові слова:

міжнародний маркетинг, світовий ринок, проблеми міжнародної маркетингової діяльності, шляхи ефективної реалізації міжнародного маркетингу.

Анотація

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти міжнародного маркетингу, досліджено основні проблеми та шляхи функціонування підприємств в умовах глобалізації та інтернаціоналізації економіки. Підприємства при виході на світовий ринок потрапляють в умови жорсткої конкурентної боротьби. З метою формування стійкої конкурентної переваги підприємствам необхідно зосереджувати увагу на стані маркетингової діяльності. Важливим є розуміння ефективних шляхів реалізації міжнародного маркетингу.

Біографії авторів

Е. С. Листровая, НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

к.т.н., доцент

Е. А. Шатравка, НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

к.е.н., доцент

Е. А. Матвиенко, НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

асистент

Посилання

Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: навч. посібник / Т. Н. Циганкова. – К.: КНЕУ, 2008. – 120 с.

Будаева Т.И. Проблемы и перспективы развития международного маркетинга в Украине // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів і студентів. - Донецьк. – 2011. – 24-25 листопада. – С. 13-14.

Лупенко А.М. Розвиток міжнародного маркетингу під впливом сучасних євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] / А.М. Лупенко – Режим доступу: http:// www. nbuv. gov. ua/ portal/ soc_gum/ knp/ 212/ knp212_43-46.pdf - Название с экрана.

Онищенко В.П. Особливості міжнародного маркетингу ХХІ століття // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – №3-4. – С. 4-12

Варварук В. М. Становлення міжнародного маркетингу [Електронний ресурс] / В. М. Варварук – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=57971 - Название с экрана.

Котлер Ф. Маркетинг у третьому тисячолітті / Ф. Котлер. – М. : АСТ, 2000. – 456 с.

Довженко Г. В., Шуниборова А. И. Стратегии выхода предприятий на внешние рынки / Г. В. Довженко, А. И. Шуниборова // THESAURUS. – № 1. – 2015. – С. 61-14.

Европейская правда [Електронний ресурс] / Европейская правда – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua - Название с экрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-27

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг