DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i56.93361

ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Е. С. Листровая, Е. А. Шатравка, Е. А. Матвиенко

Анотація


У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти міжнародного маркетингу, досліджено основні проблеми та шляхи функціонування підприємств в умовах глобалізації та інтернаціоналізації економіки. Підприємства при виході на світовий ринок потрапляють в умови жорсткої конкурентної боротьби. З метою формування стійкої конкурентної переваги підприємствам необхідно зосереджувати увагу на стані маркетингової діяльності. Важливим є розуміння ефективних шляхів реалізації міжнародного маркетингу.

Ключові слова


міжнародний маркетинг, світовий ринок, проблеми міжнародної маркетингової діяльності, шляхи ефективної реалізації міжнародного маркетингу.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: навч. посібник / Т. Н. Циганкова. – К.: КНЕУ, 2008. – 120 с.

Будаева Т.И. Проблемы и перспективы развития международного маркетинга в Украине // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів і студентів. - Донецьк. – 2011. – 24-25 листопада. – С. 13-14.

Лупенко А.М. Розвиток міжнародного маркетингу під впливом сучасних євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] / А.М. Лупенко – Режим доступу: http:// www. nbuv. gov. ua/ portal/ soc_gum/ knp/ 212/ knp212_43-46.pdf - Название с экрана.

Онищенко В.П. Особливості міжнародного маркетингу ХХІ століття // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – №3-4. – С. 4-12

Варварук В. М. Становлення міжнародного маркетингу [Електронний ресурс] / В. М. Варварук – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=57971 - Название с экрана.

Котлер Ф. Маркетинг у третьому тисячолітті / Ф. Котлер. – М. : АСТ, 2000. – 456 с.

Довженко Г. В., Шуниборова А. И. Стратегии выхода предприятий на внешние рынки / Г. В. Довженко, А. И. Шуниборова // THESAURUS. – № 1. – 2015. – С. 61-14.

Европейская правда [Електронний ресурс] / Европейская правда – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua - Название с экрана.
Copyright (c) 2017 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892