№ 54 (2016)

Зміст

Державне регулювання економіки

ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ В 2016 РОЦІ PDF
О. В. Поколодна, А. С. Бойко
НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ ЗМІН СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В 2016 РОЦІ PDF
О. В. Поколодна, О. О. Голуб

Проблеми транспортного комплексу України

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО РОЗПОДІЛУ УСІХ ВИТРАТ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ НА КУРСУВАННЯ ОКРЕМОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ПОЇЗДА PDF
Ю. С. Бараш, Х. В. Кравченко
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО РОЗПОДІЛЕННЯ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЧНГО ТРАНСПОРТУ PDF
Ю. С. Бараш, Т. М. Савицька
ПРОБЛЕМИ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ PDF
Ю. Т. Боровик, А. Г. Дрожжина
МАРКЕТИНГО-ЛОГІСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
Ю. В. Елагин, Е. А. Букин
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПОРТОВИХ ЗБОРІВ У МОРСЬКИХ ПОРТАХ PDF
В. В. Жихарєва
КЛАСИФІКАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ ПО ВУЗЬКИМ КОЛІЯМ PDF
Л. В. Марценюк
УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОТИДІЇ ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ЗАГРОЗ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВТРУЧАННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
О. Ю. Чередниченко

Економіка підприємства

КУЛЬТУРНО-ЦІННІСНА МОТИВАЦІЯ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ PDF
О. В. Дикань
НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
М. В. Корінь, К. В. Міжевська
УПРАВЛІННЯ РУХОМ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. А. Криворученко, А. М. Чернік
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Т. Г. Сухорукова, Н. В. Сараева
АДАПТИВНИЙ ПІДХІД В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
І. В. Токмакова, О. М. Булгакова
ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. М. Череватенко
СКЛАДОВІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) PDF
Л. Ф. Чумак
ЦІНОУТВОРЕННЯ НА АВТОТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ PDF
В. Г. Шинкаренко, С. Р. Пєшкова

Інвестиційна та інноваційна діяльність

ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ І УМОВ ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ PDF
И. Ю. Зайцева, Р. Гулиев
РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Н. В. Кондратюк, С. Мадждуб
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО PDF
І. Л. Назаренко, В. О. Маслова, Я. О. Івануна
ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ РОЗРОБОК ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
О. М. Полякова

Менеджмент і маркетинг

ДІЯЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ PDF
Н. В. Гриценко
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ PDF
В. О. Зубенко, К. О. Півень
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ У СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ PDF
В. І. Мельник, Г. М. Шумська
АНАЛІЗ СПЕЦИФІКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ PDF
М. О. Науменко, М. В. Черкашина
АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
О. Д. Стешенко, О. В. Каленський
КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ДО СУЧАСНИХ УМОВ РОЗВИТКУ PDF
Н. В. Попова, В. Г. Шинкаренко

Загальноекономічні питання

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ БАНКУ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ PDF
Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна, О. В. Цебенко
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ДЕФІНІЦІЙ ПОНЯТТЯ ЛІКВІДНІСТЬ БАНКУ PDF
М. В. Бормотова, В. С. Грибкова
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА PDF
М. В. Бормотова, М. С. Федоренко
КЛАСИФІКАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЗА ГРУПАМИ ТА ОЗНАКАМИ PDF
І. Ю. Зайцева, Н. С. Ситник
ЗМІНА ФОРМИ ВЛАСНОСТІ У ПРИРОДНЬОМОНОПОЛЬНИХ СТРУКТУРАХ PDF
М. В. Косич
СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ PDF
О. Д. Стешенко, О. О. Мінаєва
ЗМІНА ВЕКТОРУ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В РОЗРІЗІ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ PDF
Е. В. Шраменко

Соціально-економічні питання

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ PDF
Л. В. Временко, В. В. Мужилівський