№ 63 (2018)

Зміст

Державне регулювання економіки

РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ РІВНОПРАВНОСТІ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ ТА СУСПІЛЬСТВА PDF
В. Л. Дикань, А. В. Толстова
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ PDF
Н. А. Казакова, А. А. Марушева, Ю. Г. Прав, А. О. Гулаг
ОРЕНДА ТА ЛІЗИНГ –СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
О. Г. Кірдіна, Д. О. Дацковськ
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
О. В. Маковоз, А. С. Глазкова
РОЛЬ ПІДПРИЄМСТВА В ЕКОЛОГІЧНІЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
М А Мащенко
ОЦІНКА СТАНУ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ PDF
Т Г Сухорукова, Ю С Клочко

Проблеми транспортного комплексу України

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КОЛІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ PDF
Ю. Т. Боровик, О. В. Поставний
ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ШВИДКІСНОГО РУХУ PDF
О Г Дейнека, П А Бузін
РЕФОРМУВАННЯ УКРЗАЛІЗНИЦІ: СТАН І ОСОБЛИВОСТІ PDF
Ю В Єлагін, Д І Брильов, Л А Зубарєва
Совершенствование ценообразования в портовой отрасли Украины PDF (Русский)
Влада Викторовна Жихарева, Светлана Владимировна Онешко
ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
Н Є Каличева, В А Горохова
РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ PDF
М В Корінь
ОЦІНКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ВАГОННОГО ДЕПО PDF
І Л Назаренко, Ю Ю Новак, О В Луценко
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Б. Я. Остапюк, А. В. Кузуб, В. Л. Овчинніков, М. В. Радіонова
УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ У ЗВ’ЯЗКУ З ВПРОВАДЖЕННЯМ ШВИДКІСНОГО ТА ВИСОКОШВИДКІСНОГО РУХУ PDF
Л О Позднякова, Н П Груця

Економіка підприємства

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТИВІДОРНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ PDF
Марія Олександрівна Бойко
МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ СКЛАДСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF (Русский)
И В Воловельская, С Лиманская, А Петрова
СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. Л. Дикань, К. М. Божко
УСПІШНО НАЛАГОДЖЕНІ КОМУНІКАЦІЇЇ – УСПІХ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О В Дикань, О Б Баранова
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ PDF
М В Корінь, А В Валюх, О Ю Валюх
МЕТОДИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА PDF
М О Науменко, Д В Калінов
РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ PDF
І В Токмакова, І М Войтов, К І Штефан
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А. В. Толстова, К. В. Хоменко
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МОДЕЛЮВАННІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А І Файнер, М В Ульянов
ПІДХОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ КАДРОВОГО ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ПОСЛУГ PDF
К А Фісун, Г А Войтенко

Інвестиційна та інноваційна діяльність

ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ЯК КРЕАТИВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
В. В. Прохорова, О. Ю. Давидова, В. М. Проценко

Менеджмент і маркетинг

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІРУСНОГО МАРКЕТИНГУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТУ PDF
К В Зибіна, І М Сиволовський
ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
М О Науменко, О С Рига
МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ВИСОКОШВИДКІСНОГО РУХУ PDF
В О Овчиннікова, І О Дьяков
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ PDF
О. Є. Сичова

Соціально-економічні питання

СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ПРОВІДНИЙ ІНСТРУМЕНТ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Н. Г. Панченко
КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЕКОЛОГІЧНИЙ І МОРАЛЬНИЙ ІМПЕРАТИВИ PDF (Русский)
А И Фролов, Н Н Каменева, М В Косич

Загальноекономічні питання

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО СТРУКТУРУВАННЯ У РАЗІ СТВОРЕННІ ІННОВАЦІЇ ЦІННОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПІДРИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ PDF (Русский)
Т Е Андреева, О А Гетьман
АНАЛІЗ СТАНУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF (Русский)
И В Воловельская, В Петров, А Марковский
ПРОДЮСУВАННЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО РЕПЕРТУАРНОГО ТЕАТРУ PDF
І М Коваль, Д А Несен, А В Сєріков